Vytopil vás soused nebo blízký potok? Bojovali jste se spodní vodou? Vlhkost zdí nepodceňujte. Obávat se můžete plísní a degradace stavebních konstrukcí. Jak tomu předejít? Sanace vlhkého zdiva je jediným řešením. Nabízí se například elektroosmóza, problému se zbavíte šetrně a rychle.

Před vysoušením vyřešte příčinu

Než si popíšeme účinné metody, které vás vlhkosti zbaví, tak je nutné eliminovat příčinu. Vysoušet můžete, jak chcete, ale pokud se bude problém opakovat, veškerá práce přijde vniveč.

Jaké jsou příčiny vlhkosti zdiva?

Zjistěte tedy nejdříve příčinu. Na vině může být lidský faktor – zkrátka a dobře, že vás vytopí soused. Příčinou ale může být konstrukční vada. Vlhkost tak způsobuje špatná hydroizolace, vysoká hladina spodní vody nebo děravá střecha. V takovém případě musíte tento problém vyřešit.

Jaká je optimální vlhkost zdiva?

Vysoká vlhkost nebývá problémem jen starých kamenných domů, jak si mnozí myslí. Mohou se s ní setkat i majitelé novostaveb. Takzvaně ideální stav nastává, pohybuje-li se vlhkost zdiva mezi 40 a 60 %. Za nadměrnou se považuje od 70 % výš. Naopak nadměrné sucho nastává, pokud je vlhkost v rozmezí 10 až 30 %.

Sanace vlhkého zdiva

Příčinu máte vyřešenou. Co dál? Následuje sanace zdiva. Většina lidí zcela logicky hledá metody, které nevyžadují žádné stavební práce. Při nich totiž může kvůli vlhkosti dojít k narušení statiky objektu.

Není na co čekat. Působení vlhkosti postupně rozšiřuje svůj účinek. Vlivem změn teplot může dojít k rozpraskání zdiva. Ze zdravotního hlediska nás mohou ohrozit plísně na stěnách. Způsobit mohou alergie, kožní či respirační choroby, astma, migrény ale i častou únavu.

Elektroosmóza

Zakročit proti vlhkosti může aktivní elektroosmóza. Ta vychází ze známých fyzikálních jevů, podle kterých elektromagnetické pole ovlivňuje chování vodních roztoků v tom smyslu, že ionty putují podle elektromagnetických siločar k zápornému a kladnému pólu. V tomto případě je využíváno elektromagnetické pole Země, která představuje katodu, a okolního prostředí Země, které tvoří anodu.

Mezi oběma poli probíhá víceméně ustálená nulová linie. Při výstavbě jakýchkoliv staveb dojde k porušení ustálených poměrů v elektromagnetickém poli Země. Vložená horizontální a vertikální izolace budov posouvá nulovou linii pod úroveň osazení stavby a voda se zase naopak snaží vrátit na původní vyrovnaný stav.

Výhody elektroosmózy

Jak už jsme zmiňovali, jedná se o zcela neinvazivní druh vysušování. Není potřeba žádných stavebních úprav. Zkušené firmy využívají systém dryM®, který se osvědčil na desítkách památkově chráněných objektů i občanských staveb. Zkušenosti v této oblasti uplatňuje například firma František Hróz. Právě ta se specializuje na izolaci a sanaci vlhkého zdiva.

A jaké další výhody nabízí elektroosmóza? Nejsou pro ni překážkou jakékoli tloušťky zdí. I proto lze odstranit vlhkost i z jinak velmi problematických konstrukcí.

Zajištěna je také komplexnost vysoušecího procesu – probíhá v celém profilu stavebních konstrukcí. Metoda není časově ani finančně náročná. Firma František Hróz navíc nabízí dlouhodobou záruku včetně odborného poradenství.

Proč tedy sáhnout pro elektroosmóze? Pokud nezaváháte a zvolíte tuto metodu včas, tak vhodný časový předstih instalace technologie před následnými sanačními pracemi může podstatně pozitivně ovlivnit podmínky jejich provádění. A co víc? Ve svém důsledku tyto práce tak zjednoduší a zlevní. Firma zajistí i vhodnou izolaci, aby se problém s vlhkostí v budoucnu neopakoval. Kdo zažil doma plíseň a drolící se omítky, tak ví, že je to investice, která se rozhodně vyplatí.