Dostali jste se do situace, kdy vaše dluhy sahají do enormní výše, ale nejste schopni je uhradit? Bojíte se, že exekutoři jednoho dne zazvoní na zvonek a vezmou vám všechno? Tyto černé scénáře schovejte do nejhlubšího šuplíku, protože světlo na konci tunelu pro vás představuje osobní bankrot. V tomto článku se podíváme na to, co je osobní bankrot, kdo ho může vyhlásit či jak celý proces probíhá.

Osobní bankrot – co to je?

Osobní bankrot představuje způsob, jakým se dlužníci v rámci insolvenčního řízení vypořádávají se svými závazky vůči věřitelům. Hlavní výhodou oddlužení, jak se procesu také říká, je, že na rozdíl od exekuce, kdy je vám jako dlužníkovi „pouze“ zabaven majetek, máte vidinu nového začátku. Součástí oddlužení bývá totiž odpuštění části nesplacených závazků. Značnou výhodou je rovněž to, že jste během procesu chráněni před zpeněžením majetku exekutory. Nerostou navíc ani vaše dluhy. Po odevzdání návrhu na oddlužení u soudu se Vám zastaví jakékoli úročení dluhů a jste v ochranné lhůtě do rozhodnutí soudu.

Čekací doba na rozhodnutí je odlišná u každého případu. Záleží také na vytíženosti soudů. Zpravidla je rozhodnuto do dvou měsíců od odevzdání návrhu, ale tato lhůta není nijak omezená. Po rozhodnutí o povolení oddlužení Vám soud přidělí insolvenčního správce a ten bude řešit vypořádání se s věřiteli. Celé oddlužení může trvat maximálně 5 let.

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Osobní bankrot může na sebe vyhlásit jedině sám dlužník v zastoupení například advokátním pracovníkem. Zákon praví, že pro přihlášení do insolvenčního řízení je nutné podat návrh na oddlužení na příslušný krajský soud. Přihlášku do osobního bankrotu podávejte elektronicky a je potřeba, aby obsahovala všechny zákonné přílohy. Soud může vyžadovat doplnění určitých podkladů k rozhodnutí.

Jaké formy oddlužení existují?

Dlužníci mají dvě možnosti. První z nich je oddlužení ve formě splátkového kalendáře společně se zpeněžením majetkové podstaty. Po dobu 5 let pravidelně odevzdáváte všechny své příjmy mimo nezabavitelného minima a zároveň také dochází k prodeji vašeho majetku. Získané částky poté míří k věřitelům a také slouží k pokrytí výdajů za práci insolvenčního správce. Druhou možností je samostatné zpeněžení majetku. Nezajištění věřitelé rozhodnou, jakou formou proběhne oddlužení. Pokud by se na určení způsobu neshodli, rozhodne soud.

Jak dlouho budete splácet?

Existují dohromady 3 možnosti, jak lze oddlužení formou splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty úspěšně splnit: 1. Zaplatit 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů 2. Během 3 let zaplatit 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů 3. Během 5 let vynaložit úsilí ke splacení těchto pohledávek Insolvenční zákon rovněž uvádí možnost přerušení či prodloužení oddlužení. V případě přerušení můžete placení pohledávek pozastavit na dobu jednoho roku.

Tento krok však musí nejprve povolit insolvenční soud, a to na základě návrhu insolvenčního správce. Pro přerušení oddlužení musíte mít rovněž závažné důvody. V případě prodloužení své pohledávky splácíte o 6 měsíců déle, a to z důvodu, abyste splnili cíl oddlužení. I tento krok musí nejprve povolit soud, postačí zde ale pouze návrh samotného dlužníka. Opět platí, že k tomuto činu musíte mít důležitý důvod.

Jak je to s dluhy, které v průběhu oddlužení nezvládnete zaplatit?

Pokud řádně a včas plníte veškeré povinnosti, insolvenční soud vás od placení těchto pohledávek osvobodí. V případě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty vás soud od této povinnosti osvobodí například v momentě, kdy: • v průběhu 5 let zaplatíte 60 % nezajištěných pohledávek • budete pravidelně informovat soud, nebudete si brát další půjčky, které nebudete moci splatit, Za dodržení těchto a dalších podmínek zbylých 40 % dluhu nebudete muset platit. Malým zádrhelem je, že není však pohledávka jako pohledávka. Některé pohledávky totiž nezanikají, například o pohledávky zajištěných věřitelů – pokud během řízení nedošlo k prodeji předmětu zajištění.

Nelze odpustit:

  • pohledávky na výživném ze zákona,
  • pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku,
  • pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví,
  • pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti,
  • pohledávky v podobě peněžitých trestů nebo jiných majetkových sankcí, která vám byly uloženy v trestním řízení.

Nebojte se vyhlášení osobního bankrotu

Vím, že celý proces se může zdát poněkud složitý, ale nebojte se toho. Osobní bankrot není hanba nebo něco, za co byste se měli stydět. Ať vás vedlo k dluhům jakékoliv důvody, požádejte si o osobní bankrot. V každém případě se vám uleví, protože už neponesete to těžké závaží na vašich bedrech.