Přehřívání motoru už dnes není tak častý jev jako před lety, přesto může tento problém zaskočit i zánovní vozy. A to nejen v letních měsících. Důsledkem mohou být vážné problémy s vaším automobilem. Pokud se vám stane, že se kontrolka dostane do červených hodnot, jednejte následovně. A pak co nejdříve vyhledejte servis.

Když je chladicí kapalina v červeném ukazateli

O chladicí systém je třeba se pravidelně starat. Přesto výměnu chladicí kapaliny mnoho motoristů neřeší. Když se sami sebe zeptáte, kdy jste naposled měnili chladicí kapalinu, vzpomenete si? Přitom jedině pečlivým servisem chladicího systému můžete problémům s přehřátím motoru zcela předejít.

Ve chvíli, kdy se ručička teploměru chladicí kapaliny dostane na červené hodnoty, vůz začne zvukově upozorňovat na vážné problémy a rozbliká se kontrolka teploty motoru, je třeba jednat okamžitě.

První pomoc: Zapněte topení na plný výkon

Pokud zjistíte, že se motor přehřívá, zapněte topení na maximální teplotu a ventilátor nastavte na nejvyšší stupeň. Zapnuté topení totiž uleví motoru tím, že odebírá velkou část tepla z chladicího systému. Vyřaďte rychlost a vůz co nejdříve zastavte.

Motor není třeba vypnout, pokud:

  • Z kapoty vozu neuniká pára.
  • Z topení začal vycházet teplý vzduch.
  • Z motorového prostoru nevytéká voda.[1]

V těchto případech je lepší nechat motor běžet na volnoběh, protože jeho vypnutí by způsobilo ještě větší zvýšení teploty, a to by pro něj mohlo mít fatální následky.

Sledujte ručičku teploměru, zda začala klesat. Pokud ano, jednalo se o krátkodobé přehřátí motoru a chladicí systém je schopen motor uchladit. Než budete pokračovat v jízdě, zkontrolujte, zda běží ventilátory chladiče. Poznáte to tak, že u předního nárazníku uslyšíte hučení a zespodu auta ucítíte proudění horkého vzduchu.

V ostatních případech motor okamžitě vypněte.

Příčiny přehřátí motoru

  1. Nedostatek chladicí kapaliny
  2. Nedostatek oleje
  3. Zanesený či poškozený chladič
  4. Vadný termostat
  5. Zanesený chladicí systém nebo zpuchřelé hadice
  6. Poškozená vodní pumpa

1. Nedostatek chladicí kapaliny

Nejčastější, a přitom nejbanálnější příčinou přehřátí motoru je nedostatek chladicí kapaliny. Pokud je chladicí systém v pořádku, neměla by se ztrácet. Jenže k úniku kapaliny může dojít i u relativně nových vozů. Proto doporučujeme hladinu chladicí kapaliny pravidelně kontrolovat spolu s motorovým olejem a dalšími kapalinami ve vašem voze. Kritický nedostatek je centimetr pod spodní ryskou. Doplnění zvládnete svépomocí. Stačí, aby byl chladicí systém dostatečně vychlazený. Víko otevřete pomalým otevíráním, protože chladicí systém je pod vyšším tlakem. Pokud byste otevřeli nádržku hned u rozpáleného motoru, kapalina vás může opatřit.

2. Nedostatek oleje

Další často banální příčinou přehřátí motoru je nedostatek oleje. Olej má kromě funkce mazání také chladicí funkci. Samozřejmě ne do takové míry jako chladicí kapalina, ale přesto. Kontrolujte pravidelně množství oleje, jinak hrozí nedostatek mazání a tím se zvýší tření a teploty v některých místech. V extrémním případě se v těchto místech pohyblivé části zapečou k sobě.

3. Zanesený či poškozený chladič

Toto je častý problém starších vozů. Chladič je vystaven náporu vzduchu a jeho částí (kamínky, prach, hmyz, listí), které deformují části chladiče a zamezují průchodu vzduchu. Kontrola se provádí vizuálně. Řešením může být chladič vymontovat a vyčistit. Nebo jej v případě poškození vyměnit za nový.

4. Vadný termostat

Termostat je součástka, která propouští chladicí kapalinu mezi chladičem a motorem. Dokud má kapalina kolem 90 °C, zůstává zavřený. Pak se otevře a pustí horkou kapalinu do chladiče a chladicí systém ochladí motor. Když se zasekne, vznikne problém. Zasekne-li se otevřený, motor se zahřívá pomaleji a auto špatně topí. Když zůstane zaseknutý zavřený, nepustí horkou kapalinu z motoru do chladiče. V této chvíli nastává problém. Motor se nechladí a teplota prudce stoupá.

5. Zanesený chladicí systém nebo zpuchřelé hadice

Toto je příčina starších vozů a dá se poznat vizuální kontrolou. Zpuchřelé hadice jsou jasně patrné. Zanesený chladicí systém už tak snadno nepoznáte a je třeba vůz nechat zkontrolovat v servisu.

6. Vadný větrák či vodní pumpa

Ventilátor je umístěn v motorovém prostoru za chladičem a proudí z něj vzduch. Když se nehýbe dostatečně rychle na to, aby proudící vzduch ochladil kapalinu, opět začne stoupat teplota. To, zda se větrák hýbe, opět poznáte vizuálně. Pokud se větrák nehýbe, nechte jej vyměnit za nový.

Špatná vodní pumpa nemusí zajišťovat dostatečnou cirkulaci chladiva v okruhu. Například když dojde k poškození jejích lopatek. Pak je nutné pumpu vyměnit. Pumpa se většinou mění spolu s výměnou rozvodů, protože právě rozvodový řemen/řetěz ji pohání. Problémy s pumpou vedou k neustálému přehřívání motoru.

Pamatujte, že přehřátí motoru není jen tak, a vždy je třeba najít příčinu. V opačném případě můžete vozu způsobit závažné problémy.[2]