Finanční správa vyzývá všechny podnikatele, kteří se zatím nepřihlásili do své datové schránky, aby tak učinili co nejdříve. Oproti loňskému roku už nebude tolik tolerantní a čekat můžeme přísnější postihy.

Datové schránky jsou součástí podnikání

Ať se nám to líbí nebo ne. Na začátku minulého roku zřídilo Ministerstvo vnitra přes 2 miliony datových schránek fyzickým podnikajícím osobám. Podle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů jsou datové schránky povinnou záležitostí. Přesto je téměř 450 tisíc těchto schránek zatím neaktivovaných.

Martin Mesršmíd, ředitel Digitální a informační agentury (DIA), která má datové schránky aktuálně na starosti, říká, že by se všichni vlastníci do těchto schránek měli co nejdříve přihlásit a zkontrolovat jejich obsah. Mohou jim touto cestou přijít zprávy týkající se jejich podnikání v podobě výzev, pokut, faktur a jiných písemností.[1]

Zároveň podotýká, že vlastníci těchto datových schránek mají už povinnost podat i daňové přiznání elektronicky. Finanční správa se k situaci vyjádřila tím, že na rozdíl od minulého roku už letos nesprávně podaná daňová přiznání nebude promíjet. Ačkoliv byla už loni povinnost podat daňové přiznání elektronicky, našli se podnikatelé, kteří rutinně podali daňové přiznání v papírové formě. Následně je musela finanční správa vyzvat k nápravě, aby podali přiznání znovu a elektronicky.

Simona Hornochová, ředitelka Generálního finančního ředitelství, uvedla, že finanční správa brala v úvahu lhůtu pro podání přiznání za splněnou, aby se nezdržovala případná vrácení přeplatku. Kontaktovat všechny podnikatele, kteří podali daňové přiznání papírově místo elektronicky, bylo přitom náročné. A tuto situaci si úřad nemůže dovolit dva roky po sobě, uvedla Hornochová na konferenci Tax Forum v závěru loňského roku.

Podle jejích slov má úřad nachystanou sadu komunikačních kanálů, kterými chce apelovat na „spící datovkáře“. Díky tomu by se mělo podařit omezit problémy s podáním daňových přiznání.

Pro podání daňového přiznání je použití datové schránky nutností

Pro podání elektronického daňového přiznání je datová schránka nutností. Ale existují i jiné alternativy, například prostřednictvím portálu Moje daně (DIS+) po přihlášení identitou občana (eObčanka s čipem, bankovní identita, služba Moje ID, I.Ca identita s čipovou kartou, NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu). Použít je možné také aplikace EPO nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Za neaktivními datovými schránkami stojí „spící datovkáři“

Pokud se zatím podnikatel do své datové schránky ještě nepřihlásil, neznamená to, že by byla schránka nefunkční. Automaticky se zpřístupní i s fikcí patnáctý den od data doručení přístupových údajů nebo desátý den od nepřevzetí obálky s přístupovými údaji.

Za nepoužívání datovky nic nehrozí, ale můžete přijít o důležité zprávy

Pokud se rozhodnete datovou schránku nevyužívat nebo nevybíráte poštu, nic vám nehrozí. Ale pozor. Do datové schránky vám úřady posílají veškeré písemnosti a zprávy spojené s vaším podnikáním. Když si nevyzvednete poštu, můžete přijít o různé výzvy či sankce, při jejichž neuposlechnutí či nezaplacení může hrozit další postih.

Za nepodání elektronického přiznání datovou schránkou hrozí pokuta 1 000 Kč

Tomu, kdo má zřízenou datovou schránku povinně ze zákona a nepodá daňové přiznání elektronicky, hrozí pokuta 1 000 Kč poté, co neodstraní „vadu podání“ ani po výzvě finančního úřadu. Úřad může pokutu dále navýšit až na 50 000 Kč, pokud svým jednáním „závažně ztěžuje správu daní“.

Používáte datovou schránku dobrovolně? Pokuta vám nehrozí

Pokud používáte jako nepodnikající fyzická osoba datovou schránku dobrovolně, žádná sankce vám nehrozí.

Jak datovou schránku používat?

Pro ty, kteří s datovou schránkou neumí pracovat, připravila DIA podrobný návod na webu mojedatovaschranka.cz. Uživatelé mohou využít také chatbota nebo se obrátit na infolinku 954 200 200.