Z pár stovek korun vystoupaly dluhy až na několik desítek tisíc. Takových příběhů je mnoho.[1] Stát nabízí možnost zaplatit právě původní dluh a zbavit se tak ostatních. Poslední dvě kola Milostivého léta odpustily penále a úroky ve výši téměř dvou miliard korun. V průměru dlužník ušetřil 40 000 Kč. Teď je tu třetí kolo.

Podstata Milostivého léta

Pojem „milostivé léto“ pochází z Bible a představuje odpuštění dluhů a propuštění otroků. Ovšem jeho význam je již rozšířen a používán i mimo náboženské prostředí. V současnosti se také jedná o druh pomoci lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti.

Dlužníkům je odpuštěno další příslušenství jako placení sankcí, úroků z prodlení, penále a možné pokuty spojené s dluhem. Dlužník se tak po schválení žádosti, splacení dluhu a uhrazení poplatku za zastavení exekuce zbaví svých dluhů snadněji.

Výsledky Milostivého léta 1. kolo 2. kolo
Počet ukončených exekucí 52 000 9 104
Počet exekucí, které mohly být zastaveny 1 300 000 946 514
Odpuštěné penále, úroky či další platby 1,55 mld. Kč 370 mil. Kč
Průměrná odpuštěná částka na exekuci 37 000 Kč 43 000 Kč

Již třetí šance splatit své dluhy

První kolo proběhlo na přelomu let 2021 a 2022, druhé potom na podzim 2022. Obě akce se vztahovaly na dluhy, které byly vymáhány soudními exekutory. Byla tak možnost zbavit se dluhů vůči státu nebo samosprávným organizacím, jako je například dluh u pojišťovny, dopravního podniku nebo energetické společnosti. První dvě kola se tedy netýkala správní exekuce, kdy se jedná o dluhy, které jsou vymáhány úřady, nikoliv soudními exekutory. Třetí kolo ale právě tuto oblast zahrnuje, tudíž se akce týká i daňových dluhů vůči finanční správě nebo dluhů na sociálním pojištění u České správy sociálního zabezpečení.[2]

Nový účet s bonusem 3 000 Kč

Žádné poplatky + výběry z bankomatů zdarma.

Milostivé léto 2023: termíny a kdo se může zapojit

Rozhodné období, kdy dlužník musí zaplatit svůj dluh, probíhá od 1. července do 30. listopadu 2023. Je možné zapojit se s dluhy vzniklými do 30. září 2022.

Tentokrát je akce zaměřena na zmíněné dluhy vůči České správě sociálního zabezpečení, finanční a celní správě, také zahrnuje justiční pohledávky ve správě soudů nebo Vězeňské služby a dluhy vůči obcím. K odpuštěnému příslušenství u daňových dluhů patří úroky z prodlení nebo posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně či náklady řízení i exekuční náklady.

K Milostivému létu se mohou připojit fyzické i právnické osoby. Výhodou je mimo jiné to, že se tak mohou zbavit nedoplatků, které někdy nebývají tak závažné a jedná se o nízké částky. V případě zaplacení jistiny daňového nedoplatku bude možné zažádat o odpuštění příslušenství daně. Po schválení vyhlášky, a to až do konce června, se mohou zapojit i města a obce. Lze tak vyřešit například dlouholeté nedoplatky za svoz odpadů nebo z poplatků ze psů a nájmů za hrob.

Období pro splacení dluhu je šest měsíců, nebo je možné rozložit si splácení v rámci splátkového kalendáře. Minulé akce totiž dokazují, že velkému množství zájemců nevyhovovala jednorázová splátka. Splátky u Finanční správy budou rozloženy nejvýše do sedmnácti měsíců a u ČSSZ až po dobu pěti let, pokud dluh nepřesahuje padesát tisíc korun.

Daňové milostivé léto 2023

Daňové milostivé léto připravilo Ministerstvo financí a vztahuje se na dluhy u Finanční či Celní správy. Zahrnuje dluhy do výše 200 Kč, kdy bude stačit pouze žádost o zrušení dluhu. Dále se týká dluhů v jakékoliv hodnotě, kdy bude možné uhradit výši původního dluhu, tedy jistinu, a požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně. Dluhy, jejichž hodnota je vyšší než 5 000 Kč, bude možné splácet až ve čtyřech splátkách během následujících sedmnácti měsíců.

Dle odhadů se tato akce může týkat několika desítek tisíc lidí. Velká část těchto dluhů patří k přednostním exekucím, kdy si exekutor může brát výrazně více peněz ze zbylé mzdy, a proto může být pro řadu lidí velmi výhodné se připojit.

Milostivé léto na sociální pojištění 2023

Milostivé léto na sociální pojištění připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dluhy na pojistném totiž nespadají do pohledávek, které bylo možné řešit v předchozích dvou obdobích Milostivého léta. Opět je nutné zaplatit původní dluh a příslušenství bude odpuštěno. Termín uhrazení dluhu je do 30. listopadu, ale je možné domluvit si splátkový režim po dobu až pěti let. Předchozí akce Milostivého léta zahrnovaly i zdravotní pojištění, ale nespadala sem sociální pojištění, která hradí zaměstnavatel za své zaměstnance nebo která si platí OSVČ sami.

ČSSZ vyčíslila dluhy na desítky miliard korun u více jak devíti set tisíc fyzických a právnických osob.

Milostivé léto má smysl

Záměrem akce je navracet lidi v dluhových pastech do standardního života. Účast na Milostivém létě je tedy výhodná jak pro dlužníky, tak i věřitele. Těm se alespoň vrátí původní dlužná částka. Mnoho lidí o těchto akcích ani neví. Možné „účastníky“ tak oslovují třeba Charita ČR, Člověk v tísni nebo další terénní sociální pracovníci. Přes datovou schránku se snaží kontaktovat dlužníky sama Finanční správa nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Právě především na živnostníky míří toto kolo Milostivého léta.

Podobná akce se pravděpodobně nebude dlouho opakovat.