Pasivní agresivita, vlezlost nebo tvrdohlavost – i taková jsou pojmenování jinak vznešeného slova asertivita. Vyvarujte se toho, aby vaši asertivitu vnímali ostatní lidé negativně. Závisí na tom váš úspěch.

Podstatou asertivní společnosti je dosáhnout win-win situace

Asertivní lidé jsou schopni se prosadit s ohledem na potřeby ostatních, mají přímý a otevřený projev, při kterém zachovávají sebeúctu i úctu k ostatním. Podstatou asertivity není zvítězit a někoho porazit, ale dostat se do takové situace, kdy všichni zúčastnění vyhrají.

Asertivita se také prolíná se zdravým sebevědomím. Nejde pouze o to a s jakými záměry komunikovat, ale rovněž o zvládání celkového jednání. Asertivní člověk umí chválit i kritizovat, na druhé straně přijímat komplimenty i negativní kritiku. Je si vědom vlastní hodnoty, obhájí vlastní názory, ale respektuje náhledy ostatních.[1]

Chovejme se srozumitelně a věcně

Základem komunikace je být pochopen, a proto se vyjadřujme a chovejme tak, abychom pochopení dosáhli. Mluvme jasně a srozumitelně, ale zároveň buďme ohleduplní. Současně nezapomínejme na důležitost naslouchání. Vznesené námitky k našemu postoji vyslechněme s respektem.

Pokud chceme prosadit sami sebe nebo své názory, buďme věcní a nesnažme se nikoho přesvědčovat. V každém případě se najdou lidé, kteří s námi budou souhlasit i nesouhlasit. Se všemi mluvme neutrálním tónem. Asertivita je často spojená s perfekcionismem, a to může hrát ve váš neprospěch.

Problémy řešme, nevyvolávejme

Nezapomínejme, že vyvoláváním konfliktů nedosáhneme respektu ani ohleduplnosti. Komunikujme jasně, problémy řešme otevřeně bez stížností a urážek. Své postoje vyjadřujme jako myšlenky, nikoliv jako jediné pravdy.

Ať už se ocitneme v jakékoliv situaci, je dobré zůstat emočně pod kontrolou. Snažme se ostatním nic nevyčítat, nevyvolávat pocity viny (ani jim nepropadat) a nenutit ostatní k něčemu, co sami nechtějí.

Pomůže trénink

Asertivním se nestanete ze dne na den. V každé vhodné situaci myslete na to, že chcete být asertivní a podle toho se chovejte. Nezapomínejte na sebevědomou pozici těla, správný stisk ruky nebo jasné a přímé vyjadřování. Asertivita je dovednost, která se procvičováním může zlepšovat.

Po překonání perfekcionismu budete šťastnější