Velká část trvalých vztahů začíná zamilovaností, která je důležitým stavebním kamenem vztahu. Někdo se zamiluje bez obtíží, avšak s prvními problémy je zamilovanost pryč. Někdo se zamilovat bojí a raději ze vztahu, kde cítí vlastní zranitelnost, vycouvá. Někdo se zamiluje až za čas, kdy je schopný se otevřít a partnerovi věřit. Nezapomínejme, že zamilovanost by měla být součást vztahů a zároveň každý si můžeme nést zranění vycházející z předchozích známostí. Avšak pokud i po delší době ve vztahu zamilovanost chybí kvůli obavě se zamilovat z důvodu zranění z předchozích vztahů, stojí za zvážení, zda pokračovat.

Jak poznat, že je partner zamilovaný?

Pokud máte dojem, že nosíte růžové brýle, jde o dobré znamení – jste nejspíš zamilovaní. Ale zkuste se podívat na situaci objektivně. Podle pár znaků je možné poznat, zda k vám partner chová hluboké city. Nebo vy k němu.

Intimita

Zamilovaní partneři zkrátka vyhledávají intimitu, doteky a na první pohled jsou více fyzicky kontaktní. Pokud naopak zamilovanost chybí, bude scházet i fyzická touha a blízkost. Takový pár může působit jako dvojice dobrých přátel.[1]

Přitažlivost je podvědomá. Je tedy těžké s ní pracovat, proto je náročné ji vytvořit tam, kde není. Obnovit ji je jednodušší. Přitažlivost není vnímána pouze v samotném sexuálním kontextu, ale i z hlediska toho, co pro nás partner ztělesňuje – zda je dostatečně mužný, či ženská. 

Intimitu je potřeba cítit. V případě, že nejsme dostatečně empatičtí nebo neumíme s přehledem zvládat své emoce, můžeme se to s partnerem naučit. Avšak vytvořit intimitu s někým, kdo nás nepřitahuje, je o dost náročnější.

Ochota

Zamilovaní lidé prokazují dávku ochoty. Potlačí své ego a pro partnera udělají to, co by pro jiné blízké neudělali. Může jít o nové zájmy, stěhování nebo setkání s partnerovými přáteli. Zároveň problémy jsou řešeny ihned, nedochází k jejich odkládání. Snaží se spory vyřešit a partnerovi se přizpůsobit.

Ti, co zamilovaní nejsou, upřednostňují své pohodlí, nehodlají se přizpůsobovat nebo dělat kompromisy a spíše přikládají význam vlastní kariéře, snům nebo zaběhnutému způsobu života.

Zamilovaní přihlížejí ke svému partnerovi, pokud v životě něco plánují. Pakliže se jeden partner není ochotný přizpůsobit, nemá vztah příliš význam.

Respekt

Ve vztahu s potenciálem by měl být respekt a obdiv již od samého začátku. Zamilovaní lidé si partnera váží a vidí ho v pozitivním světle. Zpravidla mají totiž růžové brýle, díky kterým vidí druhého i celý svět naivněji a optimističtěji. Zajímavé je to, že právě růžové brýle mohou pomoci ve vztahu vytrvat a vytvořit tak dlouhotrvající svazek.

Nikdo není bezchybný. Pokud vám ale na partnerovi hned v počátku řada věcí vadí a vnímáte je jako problém, kvůli kterému nejste schopni si partnera považovat nebo tyto chyby nechcete akceptovat, nejspíš se nebude jednat o vhodný protějšek. V případě zamilovanosti byste partnerovy chyby viděli jako nepodstatné nebo zvládnutelné. Můžete si přečíst dalších 15 věcí, které ženy dělají, jen když vás opravdu milují.