Umělá inteligence se tu pomaleji, tu rychleji stává součástí našich životů. Používají ji možná i ti, co si myslí, že ji obcházejí obloukem. Pokud totiž řídí auto a jedou podle pokynů GPS, tak ve skutečnosti také AI pracuje pro ně. V souvislosti s ní se nabízí otázka, do jaké míry pomůže lidem stát se ještě chytřejšími. Nebo to bude spíše naopak a lidstvo zhloupne?

Lidský život je jedna velká změna

Někdo umělou inteligenci (anglicky artificial intelligence, tedy zkratka AI) adoruje a ve svém životě jí poskytuje čím dál větší prostor, jiní se na ni dívají skrze prsty. Mají obavy, aby je nepřipravila o práci. To samé prožívali lidé v 19. století, když byly do továren postupně zaváděny stroje. Některých se to citelně dotklo a o možnost vydělat si pár krejcarů na chudé živobytí přišli.

Lidský život se neustále vyvíjí. Současná generace má před sebou výzvu s názvem umělá inteligence. Na jednu stranu umí pomoci, což dokazuje například v lékařství. Věděli jste, že AI je schopna určit riziko srdečního selhání lépe než lékař? Na stranu druhou je v AI schováno nebezpečí. Sice víme, jak se umělá inteligence projevuje navenek, protože to vidíme či slyšíme. Horší je to ale už s tím, co se děje uvnitř ní a co nejsme schopni postřehnout.

Máme se umělé inteligence obávat? 

Umělá inteligence dokáže odstranit tzv. kognitivní zkreslení. Je to něco jako chyba v lidském myšlení, vzpomínkách či odhadech. Lépe si třeba vzpomenete na událost, kterou jste považovali za humornou, nebo s ní byly spojeny silné emoce. Některé úsudky o lidech, jež si jedinec vytvoří, mohou být vlivem kognitivního zkreslení vyvozeny způsobem dost nelogickým. A toto umí umělá inteligence eliminovat. Ale pozor! Ona může předložit člověku svoje vlastní zkreslení.

Rozeznat, co je pravda a co lež, je pro umělou inteligenci někdy značně problematické. Můžete ji zpolitizovat. To, jak se bude AI chovat, závisí na způsobu výběru dat k učení. A data jí může dodat zatím jen člověk. Někdy se umělá inteligence učí i na dílech, která podléhají autorskému právu. Pokud je použije ve svém výstupu, do jaké míry je to akceptovatelné?

To je moje židle

Člověk předpokládá, že mu umělá inteligence usnadní spoustu práce a on sám bude efektivnější. S pomocí umělé inteligence studenti již píšou své diplomové práce. To by pochopitelně být nemělo, tudíž některé vysoké školy již od požadavku úspěšného ukončení studia sepsáním diplomové práce ustupují. Své studenty budou přezkušovat jiným způsobem. AI je rychlejší v tvorbě počítačových algoritmů. Jeví se tedy  být hrozbou pro programátory, které může připravit o jejich tak dobře placenou práci.

O svůj lukrativní job se strachují už i influenceři. Nedávný marketingový výzkum, který byl představený na odborné konferenci British Academy of Management 2023[1], ukázal, že AI je zdatná i jako propagátor zboží na sociálních sítích. Lidské influencery tedy v brzké době možná nahradí právě umělá inteligence v podobě atraktivních a dokonalých, uměle vytvořených modelek.

Umělé inteligence se lidstvo asi už nezbaví. Bude tu s ním na Zemi žít svým vlastním životem. A vyvstává otázka, kdo nakonec zvítězí?