Za vhodných provozních podmínek jsou tepelná čerpadla velmi účinná. Využitím bezplatného tepla z okolí (prostředí) můžete výrazně snížit roční náklady na vytápění, v příznivých podmínkách až o 50 % oproti plynovým kotlům.

Co je tepelné čerpadlo a jak funguje?

Tepelné čerpadlo slouží k vytápění domu tím, že čerpá energii z okolí. Jde o druh obnovitelného zdroje energie. Tepelné čerpadlo je definováno jako energeticky úsporné, ekologické zařízení sloužící k ohřevu teplé užitkové vody a domu. Proč? Samo energii nevyrábí, takže nevypouští výfukové plyny, popel ani prach. Využívá volnou energii ze země, vody nebo vzduchu a po zpracování ji dodává do topného zařízení v budově. Tento princip činnosti tepelného čerpadla umožňuje minimalizovat náklady pouze na elektřinu potřebnou k dopravě energie. Díky všem těmto vlastnostem jsou tepelná čerpadla jedním z nejekologičtějších topných zařízení.

Princip činnosti tepelného čerpadla je založen na dvou zdrojích tepla:

  • Nižší zdroj tepla - může to být země, vzduch nebo povrchová/podzemní voda. Spodní prameny mají relativně nízké teploty.
  • Horní zdroj tepla - jedná se o instalaci vytápění v objektu.

V takovém systému se tepelná energie „přečerpává“ ze spodního zdroje do horního. Zařízení tedy tepelnou energii nevyrábí, ale využívá tepelnou energii ze vzduchu, země nebo podzemní vody a následně ji posílá do výměníku tepla a dále do instalace v objektu. Elektřina se používá hlavně k cirkulaci média v systému. Tepelná čerpadla Viesmann jsou spolehlivé řešení.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Stejně jako chladnička, která odvádí teplý vzduch zevnitř zařízení a vypouští ho ven. Tepelné čerpadlo pracuje v opačném směru, odebírá teplý vzduch z pozemního zdroje a převádí jej do interiéru budovy. Zdrojem tepla je bvykle půda, ve které jsou kolektory umístěny, ale také voda, vzduch nebo splašky. Podle zemního zdroje můžeme rozlišit zařízení jako:

  • zemní tepelné čerpadlo
  • vzduchové tepelné čerpadlo

Kompresor umístěný v jednom ze zdrojů odebírá teplo a následně ho dodává do topného systému objektu. V uzavřeném systému tepelného čerpadla neustále probíhají fyzikální změny – vypařování a kondenzace. Níže vám představíme výhody tepelných čerpadel.

Hlavní výhody zakoupení tepelného čerpadla

Zakoupení tepelného čerpadla přináší tyto výhody:

  • je ekologické – sníží se emise CO2 a závislost na fosilních palivech
  • je ekonomické – ušetříte náklady na vytápění
  • má dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu
  • je komfortní – v zimě vytápí a v létě chladí
  • pro jeho nákup můžete využít dotaci a podporu na nákup tepelných čerpadel

Shrnutí na závěr

Pokud jsou vaší prioritou nejnižší provozní náklady, bude tepelné čerpadlo tím nejlepším řešením. I když vyžaduje větší investice, lze jej instalovat bez ohledu na umístění a nevyžaduje složité zapojování. Tepelná čerpadla se vyznačují dlouhou životností a není potřeba budovat speciální infrastrukturu (komíny, kotelny apod.). Je proto vhodné zvážit investice do tepelného čerpadla jako dlouhodobě udržitelného řešení pro domácnosti.