Některé americké prestižní univerzity už nebudou moci zvýhodňovat žadatele o studium čistě na základě jejich rasového původu. Skupina studentů uspěla se stížností u Nejvyššího soudu. Univerzity tak budou muset změnit zaběhlé pořádky.

Problematika pozitivní diskriminace v USA

Podporování menšin pod názvem „affirmative action“ se začalo uplatňovat ve Spojených státech v 60. letech. Cílem bylo odstranit rasovou segregaci a dát všem Američanům stejnou příležitost v práci a ve vzdělávání.

Univerzity v USA v určitých případech mohly zohledňovat během přijímacích řízení etnický a rasový původ uchazeče. Na začátku milénia to dovolil Nejvyšší soud. K podpoře rozmanitosti ale podle justičního orgánu měly školy přistupovat obezřetně a omezeně. Navíc musí být připraveny vysvětlit, proč je právě jejich posuzování rasy vhodné.

Stížnost na pozitivní diskriminaci

Úspěšná stížnost skupiny Students for Fair Admissions (Studenti za spravedlivé přijímačky) napadla konkrétně dvě vysoké školy – Harvardovu univerzitu a Univerzitu Severní Karolíny. Skupině vadilo, že znevýhodňuje bělošské uchazeče o studium a také ty s asijskými kořeny. Nebyla to zdaleka první stížnost podaná k soudu. Je ale první, která tímto způsobem uspěla.

Kampus Harvardovy univerzity (Foto: Gettyimages.com)
Kampus Harvardovy univerzity (Foto: Gettyimages.com)

Počet studentů asijského původu na Harvardu se pohybuje mezi 17 a 21 %. To je výrazně více, než činí jejich podíl v populaci. Například v Kalifornii, kde je zohledňování rasy při příjímání na univerzity od roku 1996 zakázáno, je ale podíl Asiatů mnohem vyšší. V Caltechu je to 43 %.

Harvard přiznává, že by v případě zohledňování jen akademického výkonu Asiaté tvořili 43 %, běloši 38 %.

Reakce na rozhodnutí soudu

Demokratický prezident Joe Biden toto rozhodnutí neuvítal. Doslova řekl, že Nejvyšší soud upustil od desítky let starého precedentu. „Věřím, že naše vysoké školy jsou silnější, když jsou rozmanitější. (…) Nemůžeme dopustit, aby toto rozhodnutí bylo posledním slovem,“ uvedl prezident USA.

Usnesení podpořili soudci nominovaní republikány, naopak soudci nominovaní demokraty byli proti. Poměr hlasů byl 6 : 2 v případě Harvardu, 6 : 3 pro Severní Karolínu.

A kdo rozhodnutí uvítal? Kromě samotných studentů, kteří stížnost podali, to je Bidenův předchůdce Donald Trump a řada dalších prominentních republikánů.