Fotovoltaika, solární panely. Dva pojmy, které ve společnosti rezonují už nějakou dobu. S postupem energetické krize se jejich rezonance dostává do ještě vyšší frekvence, neboť předznamenávají způsob, jak si doma vyrobit elektřinu ze slunečního záření, a tím ušetřit nejen peníze (které následně inkasujete zpět), ale i životní prostředí.

Kromě úspory vám přinášíme několik dalších důvodů, proč se vám investice do vlastní solární elektrárny vyplatí. Pojďme se ale nejdřív podívat na to, jak fotovoltaika funguje.

Co je fotovoltaika?

Fotovoltaika je poměrně mladý obor, který se zabývá přeměnou slunečního záření na elektřinu. Ke sběru slunečního záření využívá solární panely, které se skládají z fotovoltaických článků, které stále častěji vídáme na střechách domů. Využití našly už mnohem dříve, a to v roce 1958, kdy začaly ve vesmíru napájet družici Vanguard I. Pro zajímavost uvedeme, že v roce 2021 bylo v České republice instalováno celkem 9 321 nových solárních elektráren.

Jak funguje fotovoltaika?

Elementární částice slunečního záření, tzv. fotony, dopadají na fotovoltaickou diodu. Svojí energií vyrazí elektrické částice, tzv. elektrony, do vodivého pásu a ty se následně stanou volnými. Volné elektrony se nejjednodušším způsobem odvedou elektrodami přímo ke spotřebiči nebo akumulátoru. Proud, který elektrony vytvářejí díky slunečnímu záření, je jednosměrný. Aby mohly být solární energií napájeny domácí spotřebiče, je potřeba nainstalovat střídač, který vzniklou energii převede na střídavé napětí.

Psali jsme výše, že se solární panely skládají z jednotlivých článků. Jsou spojené proto, aby poskytly dostatek energie celému zařízení, neboť jeden článek nevytvoří tak vysoké napětí. Jeden solární panel o výkonu 600 W dokáže napájet jednoduché zařízení, například rozhlasový přijímač. Na druhou stranu, využití naleznou i opravdu malé a nepočetné panely, nalézt je můžete například na vědeckých kalkulačkách.

Aby byly fotovoltaické články chráněny před vlivem okolí (déšť, sníh, znečištění, …), jsou ze všech stran chráněné speciálními vrstvami. Někdy sklem, jindy plastovou folií, ale může to být i kombinace materiálů.

Solární elektrárny na klíč

Uvažujete o fotovoltaických panelech? Sníží vaše náklady na energie o desítky tisíc korun ročně.

Výhody a nevýhody fotovoltaických panelů

Solární energie je jednou z nejčistších vůbec. Během její výroby nedochází ke znečištění životního prostředí a nevznikají emise skleníkových plynů. Také vás možná překvapí, že množství sluneční energie, která se k povrchu planety dostane, by současnou spotřebu všech na planetě pokrylo více než šest tisíc krát. Rozhodně vás potěší, že vaše soukromá solární elektrárna nepotřebuje žádnou velikou údržbu a palivo (to je zadarmo).

Velikou výhodou je i to, že pokud si připojíte fotovoltaický systém přímo do své sítě, vzniklá energie se spotřebovává automaticky na místě, tudíž nedochází k výrazným ztrátám rozvodné soustavy. Na druhou stranu, solární elektrárna vám přílišnou službu neudělá ani v noci (nedostupná), ani za špatného počasí, kdy je poměrně nespolehlivá. Proto je k solárním panelům potřeba dokoupit i systémy na ukládání elektřiny, příp. solární energii kombinovat s jinými zdroji.

Druhou nevýhodou je cena. Ta je deformovaná obchodem s emisními povolenkami. Pozor také na výkon vaší soukromé solární elektrárny. Do 10 kW nepotřebujete licenci na výrobu elektřiny, ale cokoliv nad už je potřeba licencovat.

Na kolik by vás vyšla fotovoltaika?

Spočítejte si cenu na jednoduché kalkulačce.

Vyplatí se fotovoltaika v České republice?

Možná přemýšlíte o tom, jestli se vám v naší zemi vyplatí pořízení a využívání solárních panelů. Severní polokoule, půl roku je počasí nic moc, … argumentů proti naleznete dost, ale i tak vězte, že se vám fotovoltaika ve vaší domácnosti vyplatí. Slunečních paprsků si užíváme ročně více než 70 dnů v kuse. Záleží samozřejmě na poloze, zde hovoříme o průměru za opravdu slunečných podmínek.

Nejnovější panely ale fungují i za nižší intenzity slunečního záření, tudíž dobu svitu znásobují. Nižší teploty, na které jsme v České republice vyjímaje tropických dnů v létě zvyklí, jsou paradoxně přínosné pro provoz fotovoltaických panelů. Těm se za letních horkých dnů příliš nedaří. Co dalšího ovlivňuje to, jak moc (nebo málo) se vám instalace solárních panelů vyplatí, resp. kolik panelů budete potřebovat? Jednoznačně poloha. Lidem na jižní Moravě bude stačit menší množství oproti horalům z Krušných hor. Vliv má také znečištění ovzduší a oblačnost, orientace střechy a úhel instalace.

Vyberete si tuto cestu úspor? (Foto: Elements.envato.com)
Vyberete si tuto cestu úspor? (Foto: Elements.envato.com)

Při sklonu kolem 35 ° získáte největší množství solární energie. Poslední důvod, proč se vám fotovoltaika vyplatí, je návratnost investice. Počáteční náklady budou vysoké, ale existují také dotace, které vám s pokrytím nákupu a instalace pomohou, přičemž dlouhodobá úspora ve vašich peněženkách dělá z počáteční investice více než rozumné rozhodnutí. Jako všechny druhy elektřiny zdražuje i ta solární, avšak stále je tou nejlevnější variantou elektrické energie.

Dotace na fotovoltaické systémy

Vzhledem k tomu, že elektřina (nejen) v České republice neustále zdražuje, začíná spousta lidí i firem vážně uvažovat o pořízení a instalaci fotovoltaické elektrárny na svůj dům. S náklady mohou částečně pomoci dotace od státu, například dotační program Nová zelená úsporám. Žadatelem může být každý, kdo vlastní rodinný dům, nebo ten, kdo je stavebníkem či nabyvatelem rodinného domu, ve kterém mají solární panely vyrábět energii a zároveň nesmí být žadatel poživatelem či uchazečem o jinou podporu.

O dotace lze žádat i v případě, že se nejedná o váš rodinný dům, ale třeba chalupu. Zde je však podstatné, abyste na daném rekreačním objektu měli trvalé bydliště. To lze prokázat například občanským průkazem nebo výpisem z evidence obyvatel. Maximum, které v rámci dotací můžete obdržet na jeden rodinný dům je 200 000 Kč. To však neplatí pro kraj Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský. Zde si přilepšíte o dalších 20 000 Kč. V každém případě jsou limity omezeny různými výdaji, ze kterých žadatel neobdrží více než 50 %, s dotačními bonusy více než 60 %. K samotné žádosti o dotace je potřeba dodat výrazné množství jiné dokumentace.

Samotnou žádost však podáte elektronicky, a to skrze Agendový informační systém. Bude ale nezbytné, zřídit si elektronickou identitu. No a jaká je výše podpory? Za každý 1 kWp (kilowatt-peak, tj. výkon fotovoltaického panelu) instalovaného výkonu nad 2 kWp dostanete 10 000 Kč, obdobně pak za každou 1 kWh elektrického akumulačního systému s lithiovými bateriemi.

Na elektrárnu o minimálním výkonu 2 kWp stát přispívá 40 000 Kč. Pokud přidáte hybridní střídač, dostanete 60 000 Kč, a pokud si budete pořizovat elektrárnu o minimálním výkonu 2 KWp s efektivním využitím tepelného čerpadla, dostáváte se na příjemných 100 000 Kč. Přičtěte si také 5 000 Kč k dobru za projektovou dokumentaci.

Smysl fotovoltaiky v roce 2022

Energetická krize, která se nyní prohlubuje nejen v České republice, ale i v celé Evropě, dává jasný signál k tomu, že je potřeba se osamostatnit, být soběstačný. Kvůli stoupajícím cenám se smysl výroby vlastní elektřiny ještě znásobí.

Ten, kdo si zařídil výrobu solární energie ještě před krizí, tomu je nyní hej a zdražování ho téměř trápit nemusí. Pokud se rozhodnete pro pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny, poměr ceny vůči výkonu by měl být v této době nejpříznivější. Dle statistik Solární asociace za rok 2021 jen v prvním pololetí vzniklo přes 3 800 nových projektů s kombinovaným výkonem, což je téměř stejná hodnota jako za celý rok 2020. Proto pokud máte dostatek financí (nejběžnější výkon se dá pořídit za cca půl milionu korun) a prostor, kam solární panely umístit, určitě se neváhejte obrátit na některého z ověřených dodavatelů, a to minimálně skrze nezávaznou počáteční kalkulaci a návrh.

Možná budete překvapeni, že počáteční náklady nebudou ve spojení s dotacemi zas až tak markantní. Navíc je u fotovoltaických systémů poměrně zajímavá návratnost. S dnešními cenami lze hovořit o horizontu osmi let, při vyšší spotřebě i o nižším horizontu.