S rostoucí populárností internetu a digitálních technologií se online hazardní hry staly nedílnou součástí světové ekonomiky. Tento sektor ekonomiky přináší významné daňové příjmy pro státní pokladny, působí jako hnací síla vytváření nových pracovních míst a podporuje rozvoj přidružených odvětví. Nicméně, je důležité zohlednit i možné sociální a zdravotní komplikace, které mohou vyplývat z hazardních her. V tomto ohledu je vhodné se zaměřit na konkrétní statistiky a předkládat studie, které ilustrují ekonomický dopad tohoto odvětví.

Přínos pro státní rozpočet

Podle publikovaného článku na CasinoRecenze.cz tvoří hazardní hry ve vybraných zemích významnou část státních příjmů. Například v Macau, což je často označováno jako světové centrum hazardu, se odhady uvádějí více než polovinu veřejných příjmů pocházejícím z tohoto typu her. V USA, kde je trh s hazardními hrami, jak >online, tak off-line, velmi rozvinutý, byly v roce 2019 odhady příjmů z hazardu ve výši 43 miliard dolarů. Tyto údaje naznačují, že hazardní jako jsou online automaty, poker nebo i loterie mají významný dopad na financování státních služeb a infrastruktury.

Negativní dopady 

Navzdory nezpochybnitelným ekonomickým přínosům je důležité nezanedbávat negativní dopady hazardních her. Tyto negativní dopady mají různorodé úrovně a mohou mít významné důsledky nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost.

Neřízené sázení může vést k závislosti, která je srovnatelná se závislostí na drogách. Tato závislost může mít za následek vážné finanční problémy, zadlužení a v extrémních případech dokonce bankrot. Tyto finanční obtíže následně přinášejí další sociální a psychologické obtíže, jako je stres, deprese a snížení kvality života pro dotčené jednotlivce i jejich rodiny. 

Hazardní hry také mají širší společenské následky. Závislost může vést k zanedbání pracovních a rodinných povinností, což může skončit ztrátou zaměstnání a rozpadem rodin. Kromě toho může závislost také zvýšit riziko trestné činnosti, jako je například krádež nebo podvod, za účelem financování sázek. Tyto trestné činy pak představují další náklady pro soudní systém a vězeňský systém. V širším kontextu by náklady na léčbu hazardních hráčů mohly přetěžovat zdravotnický systém a sociální služby, co by nakonec převyšovalo daňové příjmy z hazardních her. Proto je důležité, aby společnosti aktivně bojovaly proti závislostem a odhalovali včas rizikové hraní.

V České republice mají hazardní hry významný ekonomický vliv. V roce 2019 byly příjmy z daní z hazardních her téměř 12 miliard korun. Zákon o hazardních hrách, který byl schválen v České republice v roce 2017, se snaží regulovat tento průmysl a zároveň chránit spotřebitele a zvyšovat státní příjmy. Nicméně, stále jsou tu výzvy ohledně efektivního prosazování těchto regulací a prevence negativních sociálních důsledků spojených s hazardem. Pro českou vládu je prioritou nalézt rovnováhu mezi využitím ekonomického potenciálu tohoto odvětví a ochranou občanů před možnými riziky.

Globální pohled 

Očekává se, že globální trh s online hazardními hrami bude nadále růst a stane se ještě důležitějším zdrojem příjmů pro mnoho států, než je nyní. Tento růst je poháněn rozvojem internetových a mobilních platforem, které umožňují snadný přístup k hazardním hrám pro širokou veřejnost. Příklady ze Spojeného království a Itálie ukazují, že správnou regulací můžou být hazardní hry přínosem pro rozpočet bez negativního dopadu na společnost. Ve Spojeném království, kde jsou příjmy z hazardních her více než 3 miliardy GBP, a v Itálii, kde v roce 2019 dosahovaly příjmy z online hazardu více než 1,5 miliardy EUR, se tyto prostředky investují do rozvoje infrastruktury a sociálních programů. Španělsko po implementaci nových regulací v roce 2011 také hlásilo stabilní přísun finančních prostředků z hazardu, které napomohly posilování ekonomiky a veřejných služeb.

Online hazardní hry tedy představují důležitý zdroj příjmů pro mnoho ekonomik, ale současně s sebou nesou odpovědnost minimalizovat sociální a zdravotní rizika. Regulační orgány v České republice a po celém světě se snaží najít účinné způsoby, jak využít výhody hazardu, aniž by to mělo negativní dopad na občany. Moderní technologie a globalizace přinášejí nové výzvy, ale také nové nástroje pro lepší regulaci a kontrolu tohoto dynamicky se rozvíjejícího odvětví.

18+ | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.