Vstup do nového roku ponese mnoho zásadních změn nejen pro obyčejné lidi. Jedná se například o zvyšování minimální mzdy a životního minima. Zvedat se budou také platy žalobců, soudců a politiků. Můžeme taktéž očekávat nárůst nových institucí. Všechny potřebné informace nalezneme v článku níže.

Zvyšování platů určitých státních zaměstnanců

Mezi státní zaměstnance, kterým se k prvnímu lednu 2023 zvedla mzda, patří prezident, politici, soudci, státní zástupci, předsedové obou komor parlamentu, místopředsedové Poslanecké sněmovny a Senátu, dále pak premiér, ministři, poslanci a senátoři.

Kdo Mzda
poslanci a senátoři 102 400 Kč
prezident 341 200 Kč
předsedové obou parlamentních komor a premiér 274 800 Kč
místopředsedové Poslanecké sněmovny a Senátu a ministři 195 300 Kč
soudcové 100 000 Kč
žalobci 90 000 Kč

Minimální mzda a životní minimum

Od neděle prvního ledna 2023 se také navyšuje minimální mzda i životní a existenční minimum. Vyšší příspěvky dostanou také pěstouni z řad rodinných příslušníků.

Minimum slouží také při stanovování nároku na sociální dávky a též při výpočtu některých státních podpor, jako je například přídavek na dítě nebo na porodné. Tím, že se minimum zvedá, dosáhne i mnohem více lidí na sociální dávky.

Zvyšuje se i část zaručených mezd, které jsou vypláceny podle náročnosti, odbornosti a odpovědnosti práce. Existuje celkem osm stupňů a zvedají se jen nejnižší, ten je nyní stejně vysoký jako minimální mzda, a nejvyšší, a to 34 600 korun. Na o deset procent vyšší mzdu se mohou těšit také zaměstnanci bezpečnostních sborů, tedy policisté, hasiči a vojáci.

Pracovníci úřadu práce obdrží letos příplatek za zátěž při výkonu povolání. Ten se pohybuje zhruba od 750 korun do 2 500 korun českých.

Ostatním zaměstnancům veřejného sektoru, jako jsou třeba učitelé či zdravotníci, se mzda nenavýší a mzda jim zůstane stejná jako vloni.

Co Částka
minimální mzda 17 300 Kč
životní minimum pro samotně žijícího člověka 4 860 Kč
existenční minimum 3 130 Kč

Datové schránky pro živnostníky

Datovou schránku automaticky nabudou dva miliony živnostníků a asi dvě stě tisíc právnických osob, které ji doposud neměly.

Dobrovolnost pro založení datové schránky pro fyzické osoby byla zachována.

DPH

Novela zákona o DPH zvyšuje limit obratu pro povinnost platit daň z přidané hodnoty z jednoho milionu korun na miliony dva.

Energetické firmy a banky pak musejí odvádět daně z neočekávaných zisků. Jedná se o šedesátiprocentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o dvacet procent. Firmy a banky budou částku platit zálohově, jejich výše bude stanovena podle hospodářských výsledků v roce 2022.

EET

Něco končí a něco začíná. Nám zrovna začal nový rok a naopak definitivně po šesti letech skončila elektronická evidence tržeb, takzvané EET.

Nový poradce pro národní bezpečnost

Poradce pro národní bezpečnost je zcela nově zřízená funkce. Nastupuje do ní dosavadní poradce premiéra Tomáš Pojar. Očekává se od něj, že bude nad resortním koordinátorem v oblasti hybridních hrozeb, dezinformací a dalších kritických bezpečnostních problematik. Jeho dalším úkolem je zajistit spolupráci mezi zpravodajskými a bezpečnostními složkami a zabezpečit jejich účinný postup.

Digitalizace

V letošním roce je taktéž klíčová digitalizace České republiky. Tu má zajistit Digitální a informační agentura (DIA), která by měla propojit informační systémy veřejné správy. Nyní je vypsán konkurz na ředitele. Naplno se spustí v dubnu. Do roka můžeme očekávat, že se zahájí činnost další služby, a to elektronické peněženky - eDokladovky.

Každý konec znamená nový začátek

Rok 2022 je již nenávratně pryč, naopak rok 2023 je zcela na svém počátku. Se začátkem nového roku se s novými, a snad i lepšími, změnami roztrhl pytel. Mnoho lidí si, doufejme, finančně přilepší, což je v současné době plného zdražování určitě pozitivní zvrat. Dále nás čeká další a další digitalizace a můžeme se pochlubit i novou funkcí poradce pro národní bezpečnost.

Takto jmenovat bychom mohli zas a znovu. Tak šťastný nový rok a vykročme pravou nohou, aby se i v našem životě udály pozitivní přeměny.