Špatné parkování se od nového roku může pěkně prodražit. V souvislosti se změnou bodového systému projde také novelou zákona několik dalších částí zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jednou takovou novinkou je přísnější pokutování řidičů, kteří v Praze neplatí v centru parkovné. Prohřešky se pak slučují.

Na koho mají vysoké pokuty cílit?

Novela parkování v Praze má ztížit situaci těm řidičům, kteří opakovaně stojí se svým vozem na zónách placeného parkování bez úhrady parkovného. Tato skupina řidičů se doposud chytrým způsobem vyhýbala pořízení parkovacího oprávnění nebo úhradám za parkovné právě z důvodu institutu společného řízení. Do této chvíle notorickým neplatičům pokut hrozila pokuta při sloučení přestupků maximálně ve výši 2 500 Kč.

Slučování pokut je aktuálně výhodnou praktikou pro jejich neplacení

Vedoucí odboru dopravně správních agend ÚMČ Praha 1 Aleš Jedlička popisuje aktuální situaci se slučováním pokut. Například jistá společnost, která podniká v oboru půjčování vozidel a jejíž vozidla způsobila za dva týdny 74 přestupků, kdy nebylo řádně uhrazeno parkovné na území Prahy 1, se podle současné právní úpravy může vyhnout úhradě jednotlivých pokut. Na odboru se jí všechny skutky sloučily do jednoho společného řízení. Částka za všech 74 pokut se dostala na pouhých 2 500 Kč. Když si spočítáme cenu jednotlivých pokut, celková suma za všechny pokuty vychází na 51 800 Kč.

Od příštího roku bude již podobné firmy i jednotlivce možné pokutovat částkou i desetkrát vyšší. V novele je stanovena maximální částka 25 000 Kč. Dá se očekávat, že v Praze úředníci proti podobným hříšníkům přitvrdí. Městská část Praha 1 s touto úpravou získá vyšší příjmy z pokut do rozpočtu a očekává se rovněž snížení celkového počtu přestupků.

V Praze je nejvíce přestupců

Především v Praze je množství přestupců výrazné. Podle portálu transparentni.praha1[1] se pohybuje míra plateb za výzvy jen kolem 54 %. Téměř polovina všech řidičů, kteří spáchali přestupek, neuhradí stanovenou částku a nechává řešení přestupku přejít do správního řízení. Nejvíce pokut pak připadá na Pařížskou ulici a Václavské náměstí.[2]