Výše průměrné mzdy v České republice v roce 2022 dosáhla 40 353 Kč. V meziročním srovnání se sice jedná o přírůstek 2 450 Kč, ovšem spotřebitelské ceny se zvýšily o 15,1 %. Přestože nominální růst mezd představoval 6,5 %, reálně se průměrná mzda snížila o 7,5 %. V článku si můžete také porovnat mzdy v ČR s průměrnými mzdami v evropských i dalších státech.

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR po kvartálech – posledních 5 let [1]

Období (kvartál) Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) Medián hrubých měsíčních mezd (Kč) [3] Počet zaměstnanců (v tis.)
Rok 2022 40 353 Kč ČSÚ neuvádí 4 014,6
Q4/2022 [2] 43 412 Kč 37 463 Kč 4 049,2
Q3/2022 39 880 Kč 35 012 Kč 4 012,2
Q2/2022 40 093 Kč 34 117 Kč 4 017,4
Q1/2022 37 979 Kč 31 965 Kč 3 979,8
Rok 2021 37 903 Kč ČSÚ neuvádí 3 979,8
Q4/2021 40 224 Kč 34 379 Kč 4 014,4
Q3/2021 37 563 Kč 32 851 Kč 3 979,7
Q2/2021 38 390 Kč 32 394 Kč 3 975,3
Q1/2021 35 396 Kč 29 949 Kč 3 949,7
Rok 2020 36 176 Kč ČSÚ neuvádí 3 992,2
Q4/2020 39 092 Kč 33 252 Kč 4 003,5
Q3/2020 35 975 Kč 31 699 Kč 3 962,8
Q2/2020 34 875 Kč 29 541 Kč 3 964,6
Q1/2020 34 761 Kč 29 702 Kč 4 037,9
Rok 2019 34 578 Kč ČSÚ neuvádí 4 061,7
Q4/2019 36 634 Kč 31 159 Kč 4 086,3
Q3/2019 34 127 Kč 29 712 Kč 4 052
Q2/2019 34 576 Kč 29 139 Kč 4 067,7
Q1/2019 32 951 Kč 27 745 Kč 4 040,9
Rok 2018 32 051 Kč ČSÚ neuvádí 4 073,7
Q4/2018 34 057 Kč 29 283 Kč 4 106,9
Q3/2018 31 685 Kč 27 686 Kč 4 077,2
Q2/2018 32 003 Kč 27 382 Kč 4 072,5
Q1/2018 30 427 Kč 25 892 Kč 4 038,1

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR po letech – od roku 2000 [1]

Období (rok) Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) Počet zaměstnanců (v tis.)
2022 40 353 Kč 4 014,6
2021 37 903 Kč 3 979,8
2020 36 176 Kč 3 992,2
2019 34 578 Kč 4 061,7
2018 32 051 Kč 4 073,7
2017 29 638 Kč 4 012,3
2016 27 764 Kč 3 925,7
2015 26 591 Kč 3 856,9
2014 25 768 Kč 3 778,5
2013 25 035 Kč 3 737,4
2012 25 067 Kč 3 775,1
2011 24 455 Kč 3 773,3
2010 23 864 Kč 3 786,1
2009 23 344 Kč 3 816,0
2008 22 592 Kč 4 037,2
2007 20 957 Kč 4 003,4
2006 19 546 Kč 3 934,9
2005 18 344 Kč 3 907,1
2004 17 466 Kč 3 846,6
2003 16 430 Kč 3 837,4
2002 15 524 Kč 3 836,5
2001 14 378 Kč 3 936,8
2000 13 219 Kč 3 894,3

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mezd, který připadá na jednoho zaměstnance, a to bez ostatních osobních nákladů. Mzdy zahrnují mzdy, platy, příplatky či doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů a odměny za pracovní pohotovost. Náhrady mzdy nebo platu za trvání pracovní neschopnosti stojí mimo.

Čtvrtletní průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách představuje aritmetický průměr ze tří měsíčních průměrných počtů. Spočítá se jako součet denních stavů děleno počtem kalendářních dnů v měsíci.

Průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ve 4. čtvrtletí 2022 [4]

Navýšení mezd proběhlo ve všech krajích. Nejvyšší relativní přírůstek (o 8,5 %) zaznamenal Středočeský kraj, kdy se zároveň jedná o nejvyšší absolutní přírůstek (o 3 436 Kč) po Praze (o 3 757 Kč). Ve zmíněném kraji taktéž byla za uvedené období průměrná hrubá měsíční mzda o 318 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (43 412 Kč). Nejnižší přírůstek vykázal Karlovarský kraj (2 330 Kč, resp. 6,5 %).

Název kraje Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) Počet zaměstnanců (v tis.)
Česká republika 43 412 Kč 4 049,2
Hl. m. Praha 52 213 Kč 869,7
Středočeský 43 730 Kč 418
Jihočeský 40 328 Kč 219,4
Plzeňský 41 520 Kč 214,8
Karlovarský  38 019 Kč 82,4
Ústecký 40 612 Kč 241
Liberecký 39 752 Kč 144,1
Královéhradecký 41 062 Kč 196,2
Pardubický  39 345 Kč 182,7
Kraj Vysočina 40 291 Kč 170,8
Jihomoravský 43 092 Kč 467,4
Olomoucký 39 594 Kč 218,6
Zlínský 39 505 Kč 203,4
Moravskoslezský 39 563 Kč 417,6

Průměrné hrubé měsíční mzdy ve 4. čtvrtletí 2022 dle odvětví

Odvětví Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) Počet zaměstnanců (v tis.)
A Zemědělství, lesnictví a rybářství 36 735 Kč 91,3
B Průmysl (celkem) 42 242 Kč 1 197,2
B Těžba a dobývání 48 822 Kč 18,2
C Zpracovatelský průmysl 41 549 Kč 1 092,4
Výroba potravinářských výrobků 34 609 Kč 83,4
Výroba pryžových a plastových výrobků 39 740 Kč 79,6
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 43 406 Kč 48
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 38 021 Kč 147,4
Výroba elektrických zařízení 42 615 Kč 96,9
Výroba strojů a zařízení j. n. 42 566 Kč 115,1
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 49 131 Kč 166,6
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 65 034 Kč 34,1
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 39 587 Kč 52,5
F Stavebnictví 37 223 Kč 212,5
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 39 574 Kč 517,5
H Doprava a skladování 38 706 Kč 258,2
I Ubytování, stravování a pohostinství 24 686 Kč 109,3
J Informační a komunikační činnosti 73 053 Kč 137
K Peněžnictví a pojišťovnictví 66 400 Kč 71,7
L Činnosti v oblasti nemovitostí 37 899 Kč 47,7
M Profesní, vědecké a technické činnosti 53 214 Kč 174,9
N Administrativní a podpůrné činnosti 29 779 Kč 172,7
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 47 013 Kč 295,3
P Vzdělávání 49 021 Kč 336,7
Q Zdravotní a sociální péče 48 074 Kč 330,6
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 38 567 Kč 49,7
S Ostatní činnosti 33 119 Kč 46,8

Průměrná hrubá měsíční mzda v zemích OECD [5]

Při pohledu na evropské státy je česká průměrná mzda srovnatelná se mzdou v Řecku, v Portugalsku či Litvě. Nižší průměrná mzda je ve státech jako Polsko, Slovensko, Maďarsko, Kosovo nebo Bosna a Hercegovina. Naopak vyšší platy pobírají zaměstnanci ve Švýcarsku, Lucembursku, Norsku, Německu, Rakousku, Nizozemí, Belgii, Švédsku, Dánsku a na Islandu. Jedná se o státy, kde je průměrná mzda vyšší než 100 000 Kč.

Stát Průměrná mzda v národní měně (rok 2021) Průměrná mzda v Kč
Švýcarsko 7 635 CHF 183 248 Kč
Island 789 084 ISK 140 709 Kč
Lucembursko 5 425 EUR 133 859 Kč
Norsko 53 186 NOK 128 142 Kč
Dánsko 37 358 DKK 123 905 Kč
Nizozemí 4 681 EUR 115 501 Kč
Německo 4 398 EUR 108 518 Kč
Belgie 4 383 EUR 108 148 Kč
Irsko 4 284 EUR 105 705 Kč
Velká Británie 3 596 GBP 104 327 Kč
Rakousko 4 130 EUR 101 906 Kč
Finsko 3 961 EUR 97 736 Kč
Švédsko 39 874 SEK 93 103 Kč
Francie 3 304 EUR 81 525 Kč
Itálie 2 736 EUR 67 509 Kč
Španělsko 2 218 EUR 54 728 Kč
Slovinsko 1 776 EUR 43 822 Kč
Portugalsko 1 623 EUR 40 047 Kč
Řecko 1 578 EUR 38 936 Kč
Česko 36 570 CZK 36 570 Kč
Litva 1 473 EUR 36 346 Kč
Estonsko 1 468 EUR 36 222 Kč
Lotyšsko 1 211 EUR 29 881 Kč
Slovensko 1 176 EUR 29 017 Kč
Polsko 5 349 PLN 28 662 Kč
Maďarsko 443 328 HUF 27 859 Kč

V mimoevropských státech jsou na tom nejlépe Australané, poté zaměstnanci v USA a Kanadě. Nejnižší mzdu si vydělají v Turecku a Kolumbii.

Stát Průměrná mzda v národní měně (rok 2021) Průměrná mzda v Kč
Austrálie 7 776 AUD 127 036 Kč
USA 5 163 USD 119 019 Kč
Kanada 6099 CAD 109 785 Kč
Izrael 14 041 ILS 96 482 Kč
Nový Zéland 5 506 NZD 82 130 Kč
Japonsko 430 129 JPY 77 978 Kč
Korea 4 018 416 WON 73 256 Kč
Chile 880 295 CLP 24 446 Kč
Mexiko 11 348 MXN 13 209 Kč
Turecko 7 266 TRY 10 219 Kč
Kolumbie 1 603 383 COP 9 380 Kč

Ke zlepšení situace by mohlo dojít ve druhé polovině roku

Ke snižování reálné mzdy začalo docházet od 4. čtvrtletí v roce 2021. Reálná průměrná mzda se tedy snížila již 5 kvartálů v řadě. Dle prognóz bude mít i nadále inflace navrch oproti růstu mezd, které by reálně mohly přestat klesat ve druhé polovině roku 2023. K citelnému nárůstu reálných mezd dojde zřejmě až v roce 2024.

Zdroj:

  1. https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr - Tab. 1: Vývoj nominální a reálné mzdy v ČR od roku 2000 (ČSÚ)
  2. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2022 - Průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2022 (ČSÚ)
  3. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2022 - Tab. 5: Mediány hrubých měsíčních mezd
  4. https://www.czso.cz/csu/xs/prumerna-hruba-mesicni-mzda-ve-4-ctvrtleti-2022 - Průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2022 (ČSÚ)
  5. OECD Tax Database