Výše průměrné mzdy v České republice v roce 2023 dosáhla 43 341 Kč. V meziročním srovnání se sice jedná o přírůstek 3 024 Kč, ovšem spotřebitelské ceny se zvýšily o 10,7 %. Přestože nominální růst mezd představoval 7,5 %, reálně se průměrná mzda snížila o 2,9 %. V článku si můžete také porovnat mzdy v ČR s průměrnými mzdami v evropských i dalších státech.

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR po kvartálech – posledních 5 let[1]

Období (kvartál) Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) Medián hrubých měsíčních mezd (Kč)[2] Počet zaměstnanců (v tis.)
Rok 2023 43 341 Kč ČSÚ neuvádí 4 035,8
Q4/2023 46 013 Kč 39 685 Kč 4 064,5
Q3/2023 42 678 Kč 37 509 Kč 4 029
Q2/2023 43 305 Kč 36 911 Kč 4 035,1
Q1/2023 41 338 Kč 34 803 Kč 4 014,5
Rok 2022 40 305 Kč ČSÚ neuvádí 4 021,7
Q4/2022 43 279 Kč 37 463 Kč 4 058,6
Q3/2022 39 848 Kč 35 012 Kč 4 017,3
Q2/2022 40 093 Kč 34 117 Kč 4 021,7
Q1/2022 37 999 Kč 31 965 Kč 3 983,2
Rok 2021 37 903 Kč ČSÚ neuvádí 4 000,9
Q4/2021 40 224 Kč 34 379 Kč 4 034,5
Q3/2021 37 563 Kč 32 851 Kč 4 003,5
Q2/2021 38 390 Kč 32 394 Kč 3 995,1
Q1/2021 35 396 Kč 29 949 Kč 3 970,4
Rok 2020 36 176 Kč ČSÚ neuvádí 3 992,2
Q4/2020 39 092 Kč 33 252 Kč 4 003,5
Q3/2020 35 975 Kč 31 699 Kč 3 962,8
Q2/2020 34 875 Kč 29 541 Kč 3 964,6
Q1/2020 34 761 Kč 29 702 Kč 4 037,9
Rok 2019 34 578 Kč ČSÚ neuvádí 4 061,7
Q4/2019 36 634 Kč 31 159 Kč 4 086,3
Q3/2019 34 127 Kč 29 712 Kč 4 052
Q2/2019 34 576 Kč 29 139 Kč 4 067,7
Q1/2019 32 951 Kč 27 745 Kč 4 040,9

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR po letech – od roku 2000[1]

Období (rok) Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) Počet zaměstnanců (v tis.)
2023 43 341 Kč 4 035,8
2022 40 305 Kč 4 021,7
2021 37 903 Kč 3 979,8
2020 36 176 Kč 3 992,2
2019 34 578 Kč 4 061,7
2018 32 051 Kč 4 073,7
2017 29 638 Kč 4 012,3
2016 27 764 Kč 3 925,7
2015 26 591 Kč 3 856,9
2014 25 768 Kč 3 778,5
2013 25 035 Kč 3 737,4
2012 25 067 Kč 3 775,1
2011 24 455 Kč 3 773,3
2010 23 864 Kč 3 786,1
2009 23 344 Kč 3 816,0
2008 22 592 Kč 4 037,2
2007 20 957 Kč 4 003,4
2006 19 546 Kč 3 934,9
2005 18 344 Kč 3 907,1
2004 17 466 Kč 3 846,6
2003 16 430 Kč 3 837,4
2002 15 524 Kč 3 836,5
2001 14 378 Kč 3 936,8
2000 13 219 Kč 3 894,3

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mezd, který připadá na jednoho zaměstnance, a to bez ostatních osobních nákladů. Mzdy zahrnují mzdy, platy, příplatky či doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů a odměny za pracovní pohotovost. Náhrady mzdy nebo platu za trvání pracovní neschopnosti stojí mimo.

Tip: Chcete si najít novou práci s vyšším platem? Prohlédněte si dostupné pracovní nabídky na webu www.DobraPrace.cz.

Čtvrtletní průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách představuje aritmetický průměr ze tří měsíčních průměrných počtů. Spočítá se jako součet denních stavů děleno počtem kalendářních dnů v měsíci.

Průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ve 4. čtvrtletí 2023[3]

Navýšení mezd proběhlo ve všech krajích. Nejvyšší relativní přírůstek (o 8,5 %) zaznamenal Středočeský kraj, kdy se zároveň jedná o nejvyšší absolutní přírůstek (o 3 436 Kč) po Praze (o 3 757 Kč). Ve zmíněném kraji taktéž byla za uvedené období průměrná hrubá měsíční mzda o 318 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (43 412 Kč). Nejnižší přírůstek vykázal Karlovarský kraj (2 330 Kč, resp. 6,5 %).

Název kraje Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) Počet zaměstnanců (v tis.)
Česká republika 46 013 Kč 4 064,5
Hl. m. Praha 55 039 Kč 881,8
Středočeský 46 535 Kč 420,8
Jihočeský 42 761 Kč 217,9
Plzeňský 44 231 Kč 219
Karlovarský  40 559 Kč 81,4
Ústecký 43 165 Kč 240
Liberecký 41 911 Kč 144,7
Královéhradecký 43 079 Kč 200,6
Pardubický  41 802 Kč 180,1
Vysočina 42 623 Kč 170,5
Jihomoravský 45 569 Kč 469,6
Olomoucký 41 880 Kč 217,8
Zlínský 42 318 Kč 200,5
Moravskoslezský 42 068 Kč 415

Průměrné hrubé měsíční mzdy ve 4. čtvrtletí 2023 dle odvětví

Odvětví Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) Počet zaměstnanců (v tis.)
A Zemědělství, lesnictví a rybářství 37 501 Kč 90,4
B Průmysl (celkem) 45 201 Kč 1 177,7
B Těžba a dobývání 53 762 Kč 18,2
C Zpracovatelský průmysl 44 371 Kč 1 071,5
Výroba potravinářských výrobků 36 868 Kč 83,4
Výroba pryžových a plastových výrobků 42 127 Kč 76,8
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 45 430 Kč 47,5
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 40 127 Kč 143
Výroba elektrických zařízení 47 159 Kč 94,8
Výroba strojů a zařízení j. n. 45 364 Kč 112
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 52 497 Kč 167,3
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 69 336 Kč 34,7
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 43 239 Kč 53,2
F Stavebnictví 38 930 Kč 216,5
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 42 259 Kč 509,2
H Doprava a skladování 41 604 Kč 257,6
I Ubytování, stravování a pohostinství 26 693 Kč 113,8
J Informační a komunikační činnosti 79 156 Kč 136,4
K Peněžnictví a pojišťovnictví 70 319 Kč 70,9
L Činnosti v oblasti nemovitostí 39 380 Kč 49,5
M Profesní, vědecké a technické činnosti 56 461 Kč 176,7
N Administrativní a podpůrné činnosti 30 727 Kč 185,8
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 48 926 Kč 296
P Vzdělávání 51 327 Kč 344,3
Q Zdravotní a sociální péče 50 636 Kč 350,5
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 40 369 Kč 51,2
S Ostatní činnosti 34 446 Kč 38,1

Průměrná hrubá měsíční mzda v zemích OECD[4]

Při pohledu na evropské státy je česká průměrná mzda srovnatelná se mzdou v Řecku, v Portugalsku či Litvě. Nižší průměrná mzda je ve státech jako Polsko, Slovensko, Maďarsko, Kosovo nebo Bosna a Hercegovina. Naopak vyšší platy pobírají zaměstnanci ve Švýcarsku, Lucembursku, Norsku, Německu, Rakousku, Nizozemí, Belgii, Švédsku, Dánsku a na Islandu. Jedná se o státy, kde je průměrná mzda vyšší než 100 000 Kč.

Stát Průměrná mzda v národní měně (rok 2021) Průměrná mzda v Kč
Švýcarsko 7 635 CHF 183 248 Kč
Island 789 084 ISK 140 709 Kč
Lucembursko 5 425 EUR 133 859 Kč
Norsko 53 186 NOK 128 142 Kč
Dánsko 37 358 DKK 123 905 Kč
Nizozemí 4 681 EUR 115 501 Kč
Německo 4 398 EUR 108 518 Kč
Belgie 4 383 EUR 108 148 Kč
Irsko 4 284 EUR 105 705 Kč
Velká Británie 3 596 GBP 104 327 Kč
Rakousko 4 130 EUR 101 906 Kč
Finsko 3 961 EUR 97 736 Kč
Švédsko 39 874 SEK 93 103 Kč
Francie 3 304 EUR 81 525 Kč
Itálie 2 736 EUR 67 509 Kč
Španělsko 2 218 EUR 54 728 Kč
Slovinsko 1 776 EUR 43 822 Kč
Portugalsko 1 623 EUR 40 047 Kč
Řecko 1 578 EUR 38 936 Kč
Česko 36 570 CZK 36 570 Kč
Litva 1 473 EUR 36 346 Kč
Estonsko 1 468 EUR 36 222 Kč
Lotyšsko 1 211 EUR 29 881 Kč
Slovensko 1 176 EUR 29 017 Kč
Polsko 5 349 PLN 28 662 Kč
Maďarsko 443 328 HUF 27 859 Kč

V mimoevropských státech jsou na tom nejlépe Australané, poté zaměstnanci v USA a Kanadě. Nejnižší mzdu si vydělají v Turecku a Kolumbii.

Stát Průměrná mzda v národní měně (rok 2021) Průměrná mzda v Kč
Austrálie 7 776 AUD 127 036 Kč
USA 5 163 USD 119 019 Kč
Kanada 6099 CAD 109 785 Kč
Izrael 14 041 ILS 96 482 Kč
Nový Zéland 5 506 NZD 82 130 Kč
Japonsko 430 129 JPY 77 978 Kč
Korea 4 018 416 WON 73 256 Kč
Chile 880 295 CLP 24 446 Kč
Mexiko 11 348 MXN 13 209 Kč
Turecko 7 266 TRY 10 219 Kč
Kolumbie 1 603 383 COP 9 380 Kč

Zdroj:

  1. https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr - Tab. 1: Vývoj nominální a reálné mzdy v ČR od roku 2000 (ČSÚ)
  2. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2023
  3. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2023 - Tab. 3 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS ve 4. čtvrtletí 2023 (ČSÚ)
  4. OECD Tax Database