Na podzim 2022 se budou konat volby do obecního zastupitelstva. Někteří lidé mohou být odrazeni od účasti malou škálou dopadu či složitostí volebního systému. Komunální volby jsou ale důležitější, než se může na první pohled zdát. V tomto článku si přehledně shrneme kdy, kde, jak a hlavně proč v komunálních volbách 2022 volit.

Komunální volby 2022

Komunální volby se konají jednou za 4 roky; vyhlašuje je prezident minimálně 90 dní před jejich konáním. Minulé komunální volby se konaly 5. a 6. října 2018, letos termín připadá na pátek 23. a sobotu 24. září.

Volí se zástupci do menších celků územní samosprávy, jako jsou zastupitelstva obcí, měst či městských obvodů. Je možné, že volby na této škále vám nepřijdou důležité. Obecní zastupitelstvo je ale základní orgán obce, který volí starostu a členy obecní rady, odpovídá za plán rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Komunální volby jsou proto důležitější, než si řada občanů myslí, protože přímo rozhodují o prostředí, ve kterém žijeme.

Volební účast

Jelikož v komunálních volbách lidé obvykle hlasují pro členy svých komunit, které osobně znají a důvěřují jim, mají volby vcelku vysokou volební účast.

V roce 2014 byla účast 44,46 %, v roce 2018 potom 47,43 %. Podobnou účast lze očekávat i letos. Větší zájem projevují čeští voliči pouze o parlamentní a prezidentské volby.

Volby do Senátu

Ve třetině senátních obvodů bude spolu s komunálními volbami probíhat i první kolo voleb do Senátu.

Volby do Senátu se týkají obvodů Karlovy Vary, Most, Plzeň-město, Český Krumlov, Tábor, Beroun, Praha 11, Praha 10, Praha 6, Mělník, Ústí nad Labem, Liberec, Jičín, Kutná Hora, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Blansko, Jihlava, Brno-město, Olomouc, Bruntál, Nový Jičín, Ostrava-město, Frýdek-Místek, Kroměříž a Hodonín.

Druhé kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 30. září a v sobotu 1. října.

Voliči

Volební právo má v případě komunálních voleb každý občan České republiky nebo občan jiného státu s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu, který dosáhl věku osmnácti let nejpozději druhý den voleb.

Komunální volby neumožňují využití volby na voličský průkaz, a tudíž se pro tyto volby nevydává. Lze volit pouze v té obci, popřípadě městské části, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. Předem si zjistěte, která volební místnost připadá k vašemu okrsku! V případě voleb do Senátu má volební právo každý občan České republiky, který dovrší věku osmnácti let nejpozději 24. září 2022.V druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října 2022 dosáhne věku osmnácti let.

V senátních volbách lze využít možnosti volby na voličský průkaz. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu - ovšem pouze v rámci obcí ve svém volebním obvodu.

Kandidáti

Kandidovat do zastupitelstva obce může každý občan České republiky, který dosáhl věku osmnácti let nejpozději druhý den voleb a v den voleb je v dané obci přihlášen k trvalému pobytu. Kandidáty mohou přihlašovat registrované politické strany a politická hnutí, nebo může kandidát podat přihlášku nezávisle.

Kandidovat do Senátu může každý občan České republiky, který dosáhl věku čtyřiceti let nejpozději druhý den voleb a není ve dnech voleb omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. Kandidát ale nemusí mít trvalý pobyt na území volebního obvodu, ve kterém hodlá do Senátu kandidovat.

Kandidáty mohou přihlašovat politické strany a politická hnutí, nebo může kandidát podat přihlášku nezávisle.

Jak volit v komunálních volbách?

Volební lístky ke komunálním volbám i k volbám do Senátu byste měli obdržet na adresu vašeho trvalého bydliště nejpozději do 20. září. Úřední obálky i hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny: obálka a lístky pro komunální volby jsou šedé, pro volby do Senátu žluté. Pokud jste volební lístky neobdrželi poštou, můžete si o ně požádat přímo ve volební místnosti.

Systém hlasování komunálních voleb je odlišný od ostatních voleb: místo kroužkování zde musíte zakřížkovat své favority. Křížkem můžete buďto označit jednu volební stranu, nebo tolik kandidátů z libovolné strany, jako je počet členů zastupitelstva.

Tyto dva způsoby můžete také propojit: přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem a hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přičtou kandidátům zakřížkované strany podle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Hlas se považuje za neplatný, pokud neoznačíte žádnou stranu ani kandidáta, označíte více než jednu volební stranu či označíte více kandidátů, než je počet členů zastupitelstva, nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky, vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva nebo pokud je váš hlasovací lístek přetržený.

Vyhodnocení

Nejdříve se sečtou hlasy, které dostaly jednotlivé strany spolu s hlasy, které získali jednotliví kandidáti. Strany, které nedosáhly aspoň 5 % hlasů, jsou vyřazeny. Tuto hranici musí překročit aspoň dvě strany - pokud se tak nestane, hranice se snižuje.

Poté se určí, kdo získá mandáty v zastupitelstvu. Celkový počet hlasů se vydělí počtem kandidátů, čímž se zjistí průměrný počet hlasů na kandidáta. Pokud kandidát získá alespoň o deset procent více preferenčních hlasů, než je průměr, dostává se na první místo. Pokud je takových kandidátů více, rozhoduje v pořadí počet preferenčních hlasů.

Volební komise

Členové volební komise dohlíží nad hlasováním voličů a poté sčítají odevzdané hlasy. Členem okrskové volební komise se mohou stát pouze občané České republiky starší osmnácti let, kteří nejsou zároveň kandidáti do daného zastupitelstva.

V první řadě tvoří komisi osoby delegované jednotlivými kandidujícími subjekty, které tak zajistí osobní dohled na správnost zpracovávaných výsledků. Každá strana může do komise delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka - proto by se zájemci o členství měli přednostně obrátit na volební strany, se kterými sympatizují. Pokud delegáti stran nenaplní minimální počet členů komise určený starostou obce, starosta jmenuje členy na neobsazená místa. Svůj zájem o členství v komisi tedy můžete sdělit i starostovi.

Člen okrskové komise se pak musí dostavit na první zasedání komise, na kterém členové skládají slib a losují předsedu a místopředsedu. Poté musí řádně plnit svou funkci v oba dny voleb. Při zvažování vezměte v potaz dobu činnosti komise ve dny voleb a povinnost posléze sčítat hlasy, což zejména v komunálních volbách může trvat i několik hodin. Účast ve volební komisi je odměněna zvláštní odměnou za výkon funkce, pracovním nebo služebním volnem v nezbytně nutném rozsahu a náhradou mzdy.

V některých obcích se volit nebude!

V září se v některých obcích komunální volby konat nebudou, jelikož nebyla podána žádná kandidátka. Příkladem takové obce je Všeradov na Chrudimsku. Ve Všeradově se budou muset uskutečnit volby dodatečné, jejichž termín vyhlásí ministerstvo vnitra. Do zvolení nových zastupitelů a vedení obce bude obecní úřad řídit jako správce ministerský úředník.

Volební závěr

Ve většině obcí se budou v pátek 23. a sobotu 24. září opět po 4 letech konat volby do obecního zastupitelstva. Ve třetině senátních obvodů bude v tyto dny probíhat i první kolo voleb do Senátu. Hlasování v komunálních volbách je sice trochu odlišné od ostatních voleb, ale já věřím, že s pomocí tohoto článku určitě úspěšně odvolíte.