V současné době je na trhu dostupná řada technologií, jež vám může pomoci zefektivnit výrobní procesy ve vašem podniku. Na druhou stranu s touto skutečností narůstají i vlastní požadavky na výrobní podniky ze strany odběratelů, akcionářů nebo platné legislativy. V současné době, kdy je konkurence vysoká, ceny energií i materiálů rostou a výrobu zatěžuje i nedostatek kvalifikované pracovní síly, je skutečně těžké najít bez podrobné analýzy výrobního procesu její úzká a slabá místa. S tím však může pomoci výrobní informační systém.

S čím vším vám může pomoci výrobní informační systém?

MES systém neboli výrobní informační systém sleduje, zaznamenává, ale hlavně analyzuje celý proces výroby tak, aby mohla být efektivně optimalizována. Díky tomu, že výrobní informační systémy předávají data v reálném čase, je možné poznatky aplikovat do výrobního procesu skutečně rychle a s maximální flexibilitou.

Výrobní informační systémy se zabývají veškerým interním děním v rámci podniku. Díky implementaci MES systému, jež je uzpůsoben potřebám vaší výroby, můžete nejen sbírat data v rámci celého výrobního procesu, ale systému MES je možné svěřit i kontrolu kvality, plánování a řízení údržby, řízení samotných procesů a zdrojů, a to včetně personálního řízení. Na rozdíl od již zavedených ERP systémů, které sledují spíše vstupy a výstupy firmy, MES se zajímá pouze o procesy interní, případně umožňuje efektivní řízení a implementaci nových postupů do všech firemních poboček.

Kdy zavést do procesu MES?

V současné době by měly zvážit zavedení výrobních informačních systémů zejména velké a střední podniky, které hledají možnosti automatizace a zefektivnění nejen výrobních, ale i logistických procesů.

V praxi se tak často setkáte s názorem, že již včera bylo pro integraci MES systému pozdě. S těmito tvrzeními si však nemusíte dělat hlavu, důležité je, že jste řešení již hledat začali. Unáhlit se ve výběru dodavatele tohoto řešení, rozhodně není vhodné, protože je naprosto nezbytné, aby MES systém vyhovoval vaší organizaci. Řešení, které získáte by tak mělo zcela odpovídat vašim přáním, ale hlavně potřebám podniku.

Systémy MES by totiž měli být pravou rukou každého manažera, který na základě datových výstupů může upravovat výrobní procesy. Případně můžete využít i umělou inteligenci. V obou případech vám však výrobní informační systémy pomohou k efektivnějším zítřkům.