Semafory dobře známe – tři barvy usnadňují řízení dopravy a zajišťují její plynulost. Na mnoha křižovatkách jde o nezbytnost. Zdá se ale, že tři barvy už nestačí. Přibude zřejmě ještě čtvrtá – bílá barva, která by měla zajistit ještě plynulejší provoz. Vývoj tohoto nápadu probíhá na Severokarolínské státní univerzitě.

Čtyři barvy

Červená, oranžová (respektive žlutá) a zelená – to je klasika, kterou vídáme denně. Semafory umožňují bezproblémový průjezd křižovatkou. Někdy je však provoz tak silný, že se tvoří kolony. Víte o tom, že v kolonách můžete strávit až 150 hodin ročně? To by mohla vyřešit čtvrtá barva na semaforu. Pokud svítí bílá barva, znamená to, že provoz je řízený algoritmem. K tomu jsou nezbytná autonomní vozidla – ta by spolu měla komunikovat a umožnit tak rychlejší průjezd křižovatkou. Pro řidiče běžných vozidel tato změna může znamenat poměrně zmatek.

Řízení křižovatek

Nové semafory by měly komunikovat s autonomními vozidly. Pokud jich je v okolí dostatek, semafory se přepnou do „bílého režimu“ – namísto klasických barev bude provoz řízen dle autonomních vozidel. Pokud řídíte běžné vozidlo, měli byste jednoduše následovat autonomní auto před sebou, díky plynulému provozu projedete bezpečně křižovatkou. Ovšem pokud v okolí křižovatky převažují klasická auta, pak je provoz řízen obvyklým způsobem, tedy třemi barvami semaforu.

Budoucnost dopravy

Autonomní auta se totiž rozšiřují a v budoucnosti by měla nahradit vozidla, jaká známe dnes. Z prozatímních výsledků je prokázáno, že by tato změna zlepšila plynulost dopravy o 3 %, a to již pouze s jedním autonomním vozidlem na křižovatce.[1] Je však třeba počítat s tím, že nastane přechodná fáze. Může proto být složité zkombinovat klasické řízení provozu s algoritmem. Již v této fázi tedy bude provoz plynulejší, a to hlavně na rušných křižovatkách, kde se nejčastěji tvoří nepříjemné kolony. Rozhodně však jde o zajímavé řešení, které by do budoucna mohlo přinést výhody.

Celá věc je ale zatím ve stádiu studie – nemusíte se tedy zatím obávat, že byste vjeli na silnici a najednou platila nová pravidla. Navíc by první testy měly probíhat v uzavřených oblastech, kde je řízen provoz, jako například na vykládacích terminálech.