Rádi byste ušetřili nějakou tu korunu a přemýšlíte nad tím, co všechno může ovlivnit cenu vašeho povinného ručení a havarijního pojištění? Nejste sami. Jde o téma, které zaujímá mnoho řidičů, jelikož pojistné je nezbytnou součástí nákladů na provoz vozidla. V dnešním článku se podíváme na klíčové faktory, které ovlivňují cenu povinného ručení a havarijního pojištění, a poradíme vám, jak získat co nejlepší krytí za co nejpřijatelnější cenu.

Rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením

Přestože každý zodpovědný majitel vozu by měl mít tuto terminologii v malíčku, opakování je matkou moudrosti, a alespoň ve stručnosti si připomeňme základní rozdíly mezi těmito pojistkami. Přestože povinné ručení a havarijní pojištění můžeme označit za dva základní pilíře pojistné ochrany vozidel, každé z nich pokrývá odlišnou oblast rizika.

Jak napovídá název, povinné ručení je zákonem vyžadovaná pojistná ochrana, která se vztahuje na škody způsobené třetím osobám. Tomuto nákladu se jako majitel vozidla zkrátka nevyhnete - povinné ručení  je nezbytné pro každé vozidlo v provozu na veřejných komunikacích a jeho hlavním účelem je zajistit finanční kompenzaci za škody způsobené vaším vozidlem na zdraví, majetku nebo vozidlech třetích osob. Chrání tak především zájmy poškozených stran a zajišťuje, že v případě nehody získají za škody adekvátní náhradu.

Naopak havarijní pojištění je dobrovolná pojistná ochrana, která se zaměřuje na pokrytí škod na vašem vlastním vozidle, ať už v důsledku dopravní nehody, vandalismu, přírodních katastrof nebo třeba krádeže. Díky havarijnímu pojištění můžete jako majitel vozidla získat finanční kompenzaci za opravy nebo dokonce za celkovou ztrátu vozidla. Zřízení havarijního pojištění tedy znamená širší pojistnou ochranu, která přesahuje základní rámec povinného ručení.  Často se můžeme setkávat, že klienti své havarijní pojištění zbytečně přeplácí. Proto je důležité pravidelně kontrolovat vaše ceny havarijního pojištění. S tím Vám pomohou různé srovnávače pojištění, jako je Rixo.cz, kde získáte nezávaznou nabídku na havarijní pojištění.

Ceny povinného ručení

Při stanovení ceny povinného ručení jsou klíčové především dva parametry, a to pojistník a vozidlo, které pojišťuje. Jak se dá čekat, výši pojistky ovlivní například věk řidiče či oblast trvalého bydliště - v tomto ohledu jsou znevýhodněny hlavně osoby mladší 28 let a obyvatelé větších měst, kde vychází pojištění auta dráž.

Pominout nemůžeme ani tzv. bonusy na pojistném. Jedná se o systém slev, který pojišťovny nabízí svým klientům za to, že během určitého pojistného období nezpůsobili žádnou škodu, která by vyžadovala pojistné plnění. Tento systém je navržen tak, aby odměňoval opatrné a zodpovědné řidiče, kteří představují pro pojišťovnu menší riziko, a tedy i nižší náklady.

Za každý rok, kdy nezpůsobíte nehodu, dostanete průměrnou slevu 5%. Nejvyšší možná sleva je 60%, přičemž v určitých případech může být až 65%. Bonusy lze bez problémů převést, i když se rozhodnete s pojištěním přejít k jiné pojišťovně - jsou totiž vázané na vaše rodné číslo.

Hledáte ideální havarijní pojištění a povinné ručení pro vás? (Foto: Pixabay)
Hledáte ideální havarijní pojištění a povinné ručení pro vás? (Foto: Pixabay)

Nedílnou součástí kalkulace ceny povinného ručení je také vozidlo. Pojišťovnu obvykle zajímají tyto parametry:

  • Typ vozidla
  • Zdvihový objem motoru
  • Výkon vozidla
  • Věk vozidla
  • Historie škod vozidla
  • Bezpečnostní prvky
  • Účel užití vozidla (služební/osobní)

Parametry ceny havarijního pojištění

Podobně situace vypadá i v případě, že jste se rozhodli pro jistotu uzavřít i havarijní pojištění, které již povinné není. Pokud pomineme parametry týkající se samotného pojistníka a vozidla, cenu může významně ovlivnit především výše spoluúčasti a zahrnutá pojistná rizika. Je tak jen na vás, jak si pojistnou smlouvu nakonfigurujete.

Volba vyšší spoluúčasti obvykle vede k nižšímu pojistnému, protože tím přebíráte větší část finančního rizika na sebe. Naopak rozšíření pojistného krytí na další rizika, jako jsou krádeže, živelní škody nebo vandalismus, může pojistné zvýšit. Důležité je tedy pečlivě zvážit, jaké úrovně ochrany a jaká rizika chcete v pojištění zahrnout, a přizpůsobit pojistnou smlouvu vašim specifickým potřebám.

Ušetřete na pojištění

Pokud byste nějakou tu korunu rádi ušetřili, máme pro vás dobrou zprávu. Existuje několik faktorů, které mohou výslednou cenu dále snížit. V prvé řadě nezapomeňte srovnat nabídky jednotlivých pojišťoven pomocí speciálních kalkulaček, které vám pomohou vybrat nejvýhodnější pojištění. Zadruhé se vyhněte čtvrtletním či pololetním splátkám pojistného - roční splátka zpravidla vychází nejvýhodněji.

Sečteno a podtrženo

Na závěr nezbývá než dodat, že pro co nejnižší cenu je nezbytné pravidelně revidovat a přizpůsobovat vaše pojištění aktuálním potřebám a situaci na trhu. Jak jsme si ukázali, kombinace jízdy bez nehod a správného výběru pojištění vám mohou ušetřit nemalé finanční prostředky, ať už se bavíme o povinném ručení či havarijním pojištění. Nezapomínejte, že existuje celá řada možností, jak optimalizovat pojistné náklady, aniž byste museli obětovat úroveň ochrany. S trochou úsilí můžete najít ideální rovnováhu mezi cenou a kvalitou krytí, která bude nejlepší právě pro vás a vaše vozidlo.