Tráva, marjánka, marihuana, to všechno jsou názvy pro konopí, které se pro své povzbuzující účinky používá v lidské společnosti už od neolitu. Svou významnou roli sehrává v čínské medicíně i v té západní. Lékaři po celém světě používají přípravky vyrobené z konopí při léčbě revmatismu, artrózy, roztroušené sklerózy, rakoviny i Parkinsonovy choroby. Pomáhají při onemocnění lupénkou či atopickým ekzémem, jsou nápomocné epileptikům či autistům. Konopí je ale i návykovou látkou. Proč zejména mladí lidé jsou ohroženi jeho zneužíváním?

Konopí jako léčivo

Klíčovou léčivou látkou v konopí[1] je kanabinoid tetrahydrokanabinol neboli THC, a do díky svým analgetickým účinkům, kterými dokáže ulevit mimo jiné od chronických bolestí. Jedná se o psychoaktivní látku, na kterou jsou bohaté květy samičích rostlin konopí. Používání konopí je u nás regulováno zákonem o návykových látkách č. 167/1998 Sb. a konopnou vyhláškou č. 236/2015 Sb. Dle platné legislativy mohou konopí předepsat pouze lékaři-specialisté, a to na onemocnění uvedená v příloze konopné vyhlášky. Maximální množství vydaného konopí dle SÚKL[2] pro jednoho pacienta na období jednoho měsíce je 180 g.

Konopí jako návyková droga

Kromě toho, že konopí dokáže ulevit od určitých zdravotních potíží, je na něho nahlíženo i jako na omamnou a návykovou látku. Držet ji pro svou potřebu bez postihu příslušných úřadů lze jen v „množství větším než malé“. Usušením květenství samičích rostlin konopí vzniká marihuana. Oblíbenou se stala v 60. letech minulého století a od té doby se mezi laickou a odbornou veřejností vedou sáhodlouhé diskuze o její legalizaci. Argumenty hovořící pro legalizaci kladou důraz na snížení kriminality a lepší regulaci trhu. Proti legalizaci hovoří především její negativní dopady na zdraví, a to hlavně na mladou generaci.

Podle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)[3] je konopí nejčastěji užívanou nelegální drogou v Evropě. Odhaduje se, že téměř 22,6 milionů Evropanů ve věku 15 až 64 let tuto drogu v roce 2023 užilo. A asi 3,7 milionů Evropanů je každodenních uživatelů konopí. Až 8,6 milionů lidí ve věku 15 až 24 let užilo konopí za poslední rok. V Evropě je k dispozici stále širší nabídka konopných produktů, a to včetně vysoce účinných extraktů, které stojí za projevy akutní toxicity na oddělení lékařské pohotovosti v nemocnicích.

Gumoví medvídci a HHC

Patří mezi ně i polosyntetický kanabinoid hexahydrokanabinol (HHC), jenž se objevil na trzích v EU, a to včetně České republiky. Až do konce února 2024 se HHC mohl u nás běžně prodávat osobám starším než 18 let, třeba ve formě sladkých gumových medvídků nebo čokoládových sušenek. Bohužel se k nim dostaly i děti. Krajská nemocnice v Karlových Varech zaregistrovala pět případů předávkování drogou HHC u žáků základní a střední školy. A objevily se i další případy napříč republikou. Vedlo to k tomu, že v Česku platí dočasný zákaz prodeje, a to od 1. března 2024[4].

Co způsobuje konopí u mladých lidí

Začnou-li konopí mladí lidé užívat v období dospívání, je velmi pravděpodobné, že to povede ke vzniku závislosti, než když by začali s užívání až v dospělém věku. Závislost se u nich může vyvinout už do jednoho roku od počátku užívání marihuany. To je bohužel spojeno s rozvojem schizofrenie. Pokud mladí užívají konopí s vysokou účinností, často to u nich vede k bolestem břicha, nevolnosti i opakovanému zvracení. Existuje u nich i vyšší pravděpodobnost vzniku depresí a sebevražedných myšlenek. Užívání marihuany u mladých lidí má za následek zrychlené ztenčování prefrontálního kortexu v mozkové tkáni, což může vést k poruchám paměti a učení[5].