O obrovském štěstí může mluvit syn muže hledajícího poklady, který už v pouhých třech letech nalezl na území Anglie poklad v celkové hodnotě čtyř milionů dolarů, což se jeho otci nepodařilo za celých dlouhých patnáct let jeho hledačské kariéry. Zajímá vás, co tento hoch našel a kde můžeme poklad zhlédnout a obdivovat dnes? Pak čtěte dál.

Tříletý chlapec James Hyatt se při své úplně první výpravě s detektorem kovů, na kterou se vydal s otcem Jasonem Hyattem věnujícím se hledání pokladů již patnáct let, stal asi nejmladším nálezcem pokladu. James měl štěstí a nalezl v roce 2008 na poli v Hockley v Essexu (Anglie) zlatý poklad v hodnotě čtyř milionů dolarů (v přepočtu asi devadesát šest milionů českých korun) a to už je panečku nález.

Byl to právě tříletý James, který zrovna používal detektor kovů, když se ozval signál značící přítomnost kovu pod zemí. Otec začal okamžitě kopat v místě signálu a asi zhruba v hloubce více jak patnáct centimetrů lopata doslova narazila na tolik vytoužené zlato. Hoch uvedl, že on i otec kopali jen tak v bahně bez jakékoliv mapy, protože tu podle Jamese používají jen piráti, a podařilo se jim najít hodnotný poklad.

Co přesně našli?

Otec a jeho tříletý pomocník objevili přívěsek o přibližné velikosti dva a půl centimetru, který má podobu diamantu. V době nálezu jej však nepovažovali za příliš cenný, avšak odborníci šperk označili za pět set let starý přívěsek Panny Marie, jehož hodnota se odhaduje na čtyři miliony dolarů, avšak nálezcům byla vyplacena částka pouze sedmdesát tisíc liber (v přepočtu asi dva miliony třicet tisíc korun českých) od Nadace umění a přátel muzea. Tato suma se měla rozdělit mezi nálezce, tedy mezi rodinu Hyattových, a mezi majitele pozemku, kde byl poklad nalezen.

Otec a syn Hyattovi byli však s vyplacením menšího obnosu, než jakou hodnotu poklad měl, úplně spokojeni, jelikož se jednalo o jejich zatím největší úspěch při hledání pokladů a o jejich největší vyplacení nálezného.

Část nalezeného pokladu (Autor: pl.newsner)
Část nalezeného pokladu (Autor: pl.newsner)

Znalci předpokládají, že tento vzácný přívěsek pochází z doby vlády Jindřicha VIII. (šestnácté století) a mohl klidně patřit nějakému z členů královské rodiny. Šperk je ze sedmdesáti tří procent ze zlata a jedná se o relikviář, tj. náboženský předmět pro uložení smrtelných ostatků, tzv. relikvií. Jsou na něm vyryty různorodé nápisy, mimo jiné jména Tří mudrců, a to Casper, Melchior, Balthazar. Vyobrazený je řez a též čtyři symboly připomínající plačící oči, podle expertů můžeme předpokládat, že jde o symboly pěti svatých ran Ježíše Krista.

Po dvou letech od nálezu, tedy až v roce 2010, vědci otevřeli zadní část medailonku, a nahlédli tak do interiéru šperku a nalezli v něm lněná vlákna, která se s největší pravděpodobností v tehdejší době pěstovala v blízkém okolí. Není ovšem zcela zřejmé, zda je výskyt vláken v přívěsku náhodný, nebo měl snad určitý význam.

Od roku 2012 je tato zlatá vzácnost trvale umístněná v Britském muzeu ve středověké galerii, kde ji mohou návštěvníci podle libosti obdivovat.

Úspěšný hledač pokladů

Tříletý chlapec James Hyatt byl úspěšnější v hledání pokladu než jeho otec, který se této činnosti věnuje přibližně patnáct let, a přinesl tak světu další střípek z historie. Díky jeho snaze a vytrvalosti si rodina Hyattových finančně přilepšila a my si můžeme nadále rozšiřovat obzory v naší znalosti dějin světa. Tento cenný nález hocha určitě bude motivovat k dalšímu objevování a třeba se jeho zásluhou za pár dní, týdnů, měsíců či let dozvíme z naší historie zase něco nového.