Roztroušená skleróza, neboli RS, je chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému postihující míchu a mozek. Může mít řadu symptomů různé intenzity, ale léčba zaznamenává výrazné pokroky. Díky tomu mnozí pacienti pracují, sportují nebo mají děti jako běžná populace.[1]

Příčina zatím není jasná

Důvody vzniku roztroušené sklerózy nejsou dosud zcela známé. Některé okolnosti ale mohou její rozvoj ovlivnit. K těm patří například věk a pohlaví. Většina pacientů je diagnostikována mezi jejich 20 a 40 lety. Zároveň je dvakrát častější u žen. Podle současných poznatků není nemoc dědičná, avšak mutace některých genů v kombinaci s určitými faktory vnějšího prostředí zvyšuje riziko rozvoje nemoci. Jestliže má roztroušenou sklerózu rodič nebo sourozenec, je pravděpodobnost vzniku choroby dvojnásobná.

Riziko rozvoje choroby se zvyšuje po prodělané infekci – po nakažení virem Epsteina-Barrové nebo virem, který způsobí mononukleózu. Virus Epsteina-Barrové neboli EB viróza se šíří především slinami a hlavním projevem je dlouhodobá únava. Může vést ke zmíněné mononukleóze nebo dokonce k rakovině.

Nemoc může být vázána i na kouření, a to jako riziko vzniku nebo pak následně závažnost při jejím rozvoji. Vývoj onemocnění může také podpořit deficit vitamínů, jako je D nebo B12.

Projevuje se postižením zraku nebo omezením pohyblivosti

Příznaky roztroušené sklerózy jsou u každého jednotlivce individuální. Bohužel tak není možné s jistotou předpovědět průběh nemoci. Obecně ale dochází ke střídání období atak, kdy se příznaky projevují, a období bez příznaků. Někdo může zaznamenat rychlý postup a někdo může být až na pár atak zcela zdráv.

Projevy nemoci se mohou objevit náhle nebo velice pozvolna, kdy může být nemoc i přehlížena. Mezi příznaky se může vyskytovat svalová slabost, snížená citlivost, brnění nebo mravenčení přecházející v bolest, poruchy koordinace, problémy s chůzí, závratě, poruchy zraku, únava, deprese, zamlžené myšlení, potíže s kousáním a polykáním, sexuální obtíže nebo problémy s inkontinencí.[2]

Diagnostika bývá komplikovaná

Určení diagnózy může být doprovázeno problémy, protože projevy nemoci se mohou shodovat s mnoha dalšími chorobami nervové soustavy. Při podezření na roztroušenou sklerózu je doporučena prohlídka na neurologii, přičemž dotyčný musí absolvovat více vyšetření. Zatím totiž neexistuje jeden spolehlivý test. Využívá se magnetická rezonance, která odhalí případnou přítomnost lézí. Dále jde o odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí, krevní testy nebo prohlídku zraku. Během vyšetření bývají stanoveny protilátky nebo dojde k vyloučení lymské boreliózy.

Léčba

Na roztroušenou sklerózu není lék. Avšak existují látky zmírňující příznaky onemocnění, které zároveň oddalují zhoršování průběhu a tím zlepšují kvalitu života. V případě akutních atak mohou být využity kortikosteroidy. Pokud je záměrem zmírnit rozvoj nemoci, jsou uplatňována léčiva ovlivňující imunitní systém.

V současnosti také dochází k rozvoji biologické léčby, jejímž cílem není zmírnit jednotlivé ataky, ale snížit dlouhodobě jejich počet a zpomalit celkový průběh nemoci.

Další způsoby léčby jsou určeny podle jednotlivých příznaků. Mohou být používány látky uvolňující svalstvo, při psychické nepohodě také antidepresiva. Uplatňuje se i rehabilitace nebo psychoterapie. Cílem rehabilitační péče je zlepšit mobilitu, soběstačnost i komunikaci, což vede také k sociální a pracovní integraci do společnosti.

Dbejte na jídelníček a hodně spěte

Existují doporučení, která v případě nemoci podpoří zdravotní stav. Mezi ta patří pestrá a vyvážená strava, která by měla být bohatá na vitamíny a minerály jako D, B1, B6, B12, C, selen či zinek. Zařaďte dostatečné množství ovoce, zeleniny, luštěnin, ořechů i zakysaných mléčných výrobků. Omezte naopak jednoduché cukry a průmyslově zpracované potraviny.

Protože nemoc často doprovází únava, snažte se hodně spát. Proti vyčerpání pomáhá užívání hořčíku. Současně se ale snažte mít i pravidelný pohyb, který zvyšuje sílu, koordinaci, rovnováhu a zlepšuje náladu. Pokuste se vyhýbat stresovým situacím. Lze využít například jógu, relaxační cvičení nebo se věnujte svým zájmům.

Prognóza může být pozitivní

Možnosti léčby roztroušené sklerózy prochází v posledních letech značným pokrokem. Včasné stanovení diagnózy a nastolení správné péče může zajistit vcelku kvalitní život, jako vede běžná populace, která se s tímto onemocněním nepotýká. Vhodná léčba prodlužuje dobu, kdy pacient funguje bez výrazných omezení.

Průměrná délka života jedince s roztroušenou sklerózou je kratší o 8 let a mohou se objevovat pohybová omezení nebo problémy s pamětí. Pokud by docházelo ke snížení kvality života v důsledku poruch právě kognitivních funkcí, kam spadá paměť, stále ale problémy nebývají zdaleka tak závažné jako například u Alzheimerovy choroby.