Umět odpočívat zní jednoduše, ale často se jedná pouze o jinou činnost, než je práce. Avšak opak práce neznamená relaxaci, která přinese uvolnění a dodá energii. Odpočívat vědomě a tedy efektivně je možné se naučit.

Co znamená odpočívat

Odpočinek představuje klidnou či aktivní příjemnou činnost, od které očekáváme, že nám dodá energii. Aby bylo dosaženo kýženého výsledku, je potřeba umět odpočívat vědomě. Odpočinek v minulosti a odpočinek v současnosti se liší, protože dnešní rychle prožívaný život s nepřeberným množstvím podnětů klade na lidi jiné nároky než před rozvojem moderních technologií, kdy bylo životní tempo pomalejší. Odpočinek tedy není pouze fyzický, ale naopak je čím dál palčivějším tématem odpočinek psychický, kterého bývá obtížnější dosáhnout.[1]

Proč je důležité odpočívat

Pracovní aktivitu a vypětí je důležité kompenzovat kvalitním odpočinkem, a to hned z několika důvodů. Zdá se to logické, ale ne u každého je to standardem. Odpočinek nám dodá energii a sílu jak do práce, tak do záležitostí v osobním životě. Budeme svěží, plni elánu a bude snazší prožívat radost. Naše pracovní nasazení bude efektivnější, budeme produktivnější a úkoly splníme v lepším čase. Lze tak předcházet i vyhoření.

Projevy nedostatku odpočinku

To, že postrádáme odpočinek, se projeví dříve či později. Příznaky ale mohou být opomíjeny nebo přiřazeny k jinému zdravotnímu problému, který ale paradoxně může vyvěrat právě z nedostatku odpočinku a my řešíme pouze následky, nikoliv příčinu. Je nutné podotknout, že únava opravdu může být příznakem řady nemocí. Pokud je tedy naše únava neúměrná vynaložené námaze, pozorujeme na sobě další neobvyklé symptomy a trvá-li několik dní či týdnů, je na čase konzultace s lékařem.

Nedostatek odpočinku se projevuje na úrovni fyzické či duševní. Může docházet k oslabení imunity, náchylnosti k úrazům nebo srdečním příhodám, v psychické rovině potom k syndromu vyhoření. Mezi běžné a často zanedbávané projevy patří v návaznosti na nedostatek spánku potíže s koncentrací, zapomnětlivost, pocit hladu, náladovost až úzkost či „jenom“ kruhy pod očima. Nedostatek odpočinku zkrátka tvoří z každého z nás jiného člověka – mění charakter, protože jsme snadněji podráždění a nemáme tak pod kontrolou naše chování. Zkrátka jsou pozitivní vlastnosti upozaděny před negativními rysy naší osobnosti, které mají zelenou.

Jak se začít učit odpočívat

Možná si uvědomujete, že odpočinku příliš času nevěnujete, a bude tak pro vás jednoduché s efektivním odpočíváním začít. Co ale s tím, když odpočíváte dostatečně dlouhou dobu či pravidelně, ale stále se odpočatí necítíte?

1. Přizpůsobte odpočinek sobě na míru

V první řadě je dobré dát do souvislostí to, jakým způsobem žijeme, jaký máme temperament, jaké jsme povahy, jaké máme zaměstnání a co nás vyčerpává. Od toho se bude odvíjet i způsob odpočinku. Pokud je někdo extrovert milující společnost a pracuje tam, kde nepřijde do kontaktu s lidmi, bude jeho odpočinek vypadat jinak než u samotáře, který se setkává s lidmi celou pracovní dobu. Podobně jako člověk sedící v kanceláři bude odpočívat odlišně od člověka pracujícího na stavbě. Roli hraje právě i to, zda máme zaměstnání náročné mentálně či fyzicky. Dobře zde funguje kontrast, tedy zvolit takové odpočinkové aktivity, které jsou protipólem k těm, které nás unavují.

2. Následujte potřeby svého těla

Tělo nám vysílá různé signály nepohodlí nebo přepracovanosti. Snažte se naslouchat, co se vám tělo snaží sdělit, a přizpůsobte tomu své konání. Zní to jednoduše, ale jak často se zamyslíme nad tím, proč nás bolí hlava nebo záda?

3. Plánujte i odpočinek

Jedním z důležitých kroků je si odpočinek naplánovat stejně jako ostatní každodenní činnosti. Jedná se o cestu k tomu, jak se naučit odpočinek vědomě prožívat. Je potřeba, abychom si při odpočinku byli vědomi toho, že odpočíváme a tedy obnovujeme své síly. Budeme tak více soustředěni. Když si po obědě lehneme na gauč a budeme prohlížet sociální sítě nebo sledovat seriál, náš mozek bude stále zpracovávat vjemy a neodpočine si kvalitně.

Způsoby odpočinku

Forma odpočinku se odvíjí od našeho životního stylu. Neexistuje tedy způsob odpočinku, který by byl aplikovatelný univerzálně. Tedy až na spánek, který si v krátkém provedení můžete dopřát i přes den, pokud cítíte potřebu a máte možnost. Je ale na každém z nás, jakou podobu odpočinku vyhodnotíme jako účinnou. Může se jednat o aktivní či klidný odpočinek – důležité je, abyste mu věnovali pozornost.

4. Zkuste být offline

Zkuste v době odpočinku mít vypnutý telefon nebo internetové připojení. Když nebudete myšlenkově odbíhat k e-mailům, zprávám a životům jiných lidí na sociálních sítích, snáze se naladíte na sebe a odpočinek si lépe prožijete. Současně se zaměřte na pozorování svých myšlenek. Ve chvíli, kdy se uklidníte, se často začnou vynořovat negativní emoce, obavy, strach z osamělosti a další podobné vzorce, před kterými zaneprázdněným životem v pohybu úspěšně prcháte. Je ale přínosné si je uvědomit a přijmout, protože právě tehdy se otevírá startovací můstek a lze začít pracovat na cestě ke spokojenějšímu životu. K tomu, abyste přestali negativní pocity popírat, může posloužit i naplánovat si nicnedělání. Tedy čas, kdy si dovolíte vypnout a jen být, protože i takové zpomalení může mít pozitivní dopad.

5. Věnujte se tomu, co vás baví

Vyčleňte si čas na činnosti, které vás baví a přináší vám radost. Věnujte se svým zálibám. V uspěchaném světě se to může zdát nemožné, ale pokud na něco chcete mít čas, vždy je možné tomu přizpůsobit svůj program, určit si priority a volno si opravdu udělat. Díky svým oblíbeným aktivitám, ať už se jedná o tvoření, sport nebo televizní pořad, budete předcházet pocitu vysílení.

6. Narušte svůj stereotyp

Tím, že si naplánujete něco udělat jinak nebo se rozhodnete ke spontánní akci, zaměříte na toto jednání přirozeně svoji pozornost. Budete tak nuceni vyjít ze zajetých kolejí, v nichž už nemusíte tolik přemýšlet, a zůstává tak hodně prostoru pro věnování se svým problémům. Narušení stereotypu tento návyk oslabí.

7. Umění odvádět pozornost od práce

Zejména pro lidi s duševně náročným zaměstnáním nebo prací, kterou si nosí domů a pracují tak do jisté míry permanentně, může být náročné umět ovládat svoji pozornost a relaxovat. Ale i to se dá naučit. Může pomoci věnovat se relaxaci, meditaci či józe. Takové aktivity přimějí vaši pozornost orientovat se na tělo, nitro a k přítomnosti, nikoliv na pracovní záležitosti nebo to, co vás tíží.

Dovolte si odpočívat a na relaxování se soustřeďte

Nebojte se odpočinku. Nejedná se o známku toho, že ztrácíte nad svým životem kontrolu, nejde o důvod k výčitkám a k pocitům viny. Když si odpočinek naplánujete a zařadíte ho do svého denního harmonogramu, řád vašeho života se naopak může ustálit. Pokud se budete odpočinkovým aktivitám věnovat pravidelně a uvědomovat si, že odpočíváte, váš život tak bude mít potenciál výrazně zvýšit kvalitu. Odpočinek představuje prevenci proti únavě, stresu, vyhoření i zdravotním problémům.