Každý jsme osobnost. Máme určité povahové rysy, vlastnosti, hodnoty, zvyky a prokazujeme specifické znaky v chování. Nakolik jsou ale veškeré aspekty vrozené a nakolik je možné je změnit? A nezáleží na tom, zda se bavíme o sobě nebo například o partnerovi, protože právě i v partnerském vztahu dojdou lidé často do bodu, kdy na povrch vyplavou osobnostní rozdíly.

Musíme vědět, kdo jsme

Osobnost je komplexní pojem. Zajímavé je, že ovlivňuje v podstatě všechno v našem životě – ať už jde o to, co děláme, nebo o to, s kým se vídáme. Ještě zajímavější je, že málokdy se známe dokonale. Obvykle nám je řada našich vlastností neznámých a často je objevíme třeba při psychotestech.[1]

Každý se do určité míry zná a něco je mu skryto. Každopádně velká část povahy změnit nelze. Co ale změnit jde, jsme my sami. Jen musíme vědět, v čem a jak. Hodně věcí máme pouze naučených a zažitých, s čímž časem můžeme hýbat poměrně úspěšně. Pokud chceme změnit víc, je nutné, abychom se dobře znali.

Z čeho se skládá osobnost?

Existují čtyři základní typy temperamentu. A ten je vrozený, výchovou se příliš změnit nedá. Ovlivňuje bezprostřední reakce a změně může podlehnout prakticky jen postupem času. Je možné ho odhalit již v těhotenství v závislosti na pohybech plodu.[2]

Sangvinik bývá společenský, bystrý, optimistický, veselý i přizpůsobivý. Nemá rád monotónní činnosti a nudu. Nerad se hádá a často se dobře vzpamatuje z prožitých smutků. Flegmatik je rozvážný, vytrvalý, bývá konzervativní, méně adaptabilní. Nemá rád ruch a monotónní práce mu naopak nevadí.

Cholerik se snadno rozčílí, bývá netrpělivý, impulzivní, rozhodný a rád se prosazuje. Neholduje klidným činnostem a nerad někoho poslouchá, ač má rád společnost a ruch. Melancholik je často spíš pesimista s hlubokými city, zodpovědný, svědomitý, bývá úzkostlivý se sklonem k depresím a únavě. Nemá rád změny, upřednostňuje klid a stabilitu.

Zároveň jsme extroverti nebo introverti. Extrovertní lidé bývají společenští, upovídaní, odhodlaní, rádi navazují nové kontakty a dávají přednost rušnému prostředí jak ve volném čase, tak v práci. Introverti jsou často samotáři, vystačí si sami, preferují klidné povolání a hlučnou společnost příliš nevyhledávají.

Můžeme se změnit?

Osobnost zůstává stálá. Základní osobnostní rysy se zkrátka příliš nezmění. Mysleme na to i v případě výběru partnera, nejspíš jen málokdy ho změníme k obrazu svému. Můžeme změnit některé zvyklosti, nikoliv osobnostní charakteristiky. Jak být asertivní a uspět? Musí být spokojené obě strany. A důležité je i nemít na sobě růžové brýle.

Za vrozené aspekty osobnosti je považován temperament, gesta, spád řeči a psychomotorické tempo. Ostatní charakteristiky jsou ovlivněny genetikou i výchovou.