Existuje řada formátů papíru. Nejrozšířenějším standardem definujícím parametry rozměrů papíru je mezinárodní standard ISO 216. Používá se skoro po celém světě s výjimkou USA, Kanady, Mexika a některých států v Jižní Americe. V Česku platí norma ČSN EN ISO 216, která přejímá formáty z původního standardu DIN 476, který naše země přijaly v roce 1953.

Standard definuje tři základní řady formátů, a to A, B, C. Primární je řada A, kterou rozšiřuje řada B tehdy, kdy řada A nevyhovuje. Řada C slouží pro obálky. Označení jednotlivých formátů je tedy složeno z jednoho z těchto písmen a čísla. Formáty mají poměr stran 1:√2 (1:1,414), který je brán jako tzv. brána harmonie, protože při každém přeložení delší strany papíru je tento poměr zachován. Tento poměr stran vychází z Pythagorovy věty. Délky stran jednotlivých formátů jsou zaokrouhleny na celé milimetry dolů.

Protože běžně používané formáty podléhají normě, má vždy každý formát identické rozměry. Tato skutečnost umožňuje existenci tiskařských strojů, které bývají uzpůsobeny právě pro určitý typ papíru a specifické rozměry.

Řada A

Jedná se o nejběžněji používanou řadu. Základním formátem je obdélníkový arch A0 s rozměrem 1 189 × 841 mm a celkovou plochou 1 m2. Půlením delší strany vznikají další formáty od A1 do A8. Například přeložením papíru velikosti A3 dostaneme formát A4 a jeho přeložením vznikne A5.

Nejpoužívanější je A4, dále A5, který je oproti A4 dvakrát menší, a A3, který je naopak dvakrát větší než A4. A4 je běžný papír do tiskáren nebo velký školní sešit. Formáty A0 a A1 jsou vhodné pro plakáty, mapy nebo technické výkresy. A1 a A2 se hodí pro kalendáře, balicí papíry nebo pro diagramy, mapy či kresby, které zároveň mohou být i A3. A4 se používá v případě běžného kancelářského materiálu a pro běžný tisk nebo časopisy. Ve formátu A5 jsou nejčastěji malé školní sešity nebo diáře a A6 má využití pro pohlednice nebo poznámkové bloky. Menší formáty již nejsou příliš používány.

Označení formátu  Rozměry v mm Formáty archů s rezervou na ořez
A0 841 × 1189 mm 860 × 1 220 mm (RA0)
A1 841 × 594 mm 610 × 860 mm (RA1)
A2 420 × 594 mm 430 × 610 mm (RA2)
A3 420 × 297 mm 305 × 430 mm (RA3)
A4 210 × 297 mm 215 × 305 mm (RA4)
A5 210 × 148 mm 152 × 215 mm (RA5)
A6 105 × 148 mm 107 × 152 mm (RA6)
A7 105 × 74 mm 76 × 107 mm (RA7)
A8 52 × 74 mm 53 × 76 mm (RA8)

Řada B

Formáty této řady jsou stejně odstupňované jako u řady A a stejně tak se shoduje i poměr stran, ale jejich rozměry jsou větší. V případě formátu A0 je plocha archu 1 m2, základní formát řady B, tedy B0, je navržen tak, že jeho kratší strana měří 1 metr. Plocha archu B0 je 1,4142× větší než A0. Další formáty opět vznikají půlením delší strany předchozího formátu. V případě tisku A3 a A4 se používají formáty A3+ a A4+, ale právě i B3 a B4.

Formáty řady B se používají zejména při tisku grafiky až k okrajům papíru. Grafiku je totiž praktičtější tisknout na větší formát papíru a z něho žádoucí formát vyříznout. Tím se předejde nežádoucím bílým okrajům, které mohou vzniknout při tiskovém posouvání. Tyto formáty jsou ale používány i pro tisk novin nebo knih.

Označení formátu Rozměry v mm
B0 1 000 × 1 414 mm
B1 707 × 1 000 mm
B2 500 × 707 mm
B3 353 × 500 mm
B4 250 × 353 mm
B5 176 × 250 mm
B6 125 × 176 mm
B7 88 × 125 mm
B8 62 × 88 mm

Řada C

Poměry formátů řady C jsou taktéž dány branou harmonie, tedy 1:√2. Jedná se o formáty používané pro obálky, tedy rozměry jsou uzpůsobeny na dokumenty velikosti řady A. Z toho vyplývá, že základní arch C0 se neřídí délkou strany ani obsahem, jako je tomu u A0 a B0. Podstatou je, aby se do obálky formátu C0 vešel list formátu A0. Nejčastěji jsou používány formáty C3, C4, C5 a C6.

Může se stát, že při tisku na domácí tiskárně narazíte na formát zvaný letter. Jde o formát podobný A4, jeho rozměry i poměr stran jsou ale odlišné. Zatímco rozměr A4 je 210 × 297 mm, u letter je to 215,9 × 279,4 mm.

Označení formátu Rozměr v mm Jaký formát se do obálky vejde
C3 458 × 324 mm A3
C4 324 × 229 mm A4
C5 229 × 162 mm A5 (jednou přehnutá A4)
C5/C6 229 × 114 mm dvakrát přehnutá A4
C6 162 × 114 mm A6 (dvakrát přehnutá A4)
C6/C7 162 × 81 mm dvakrát přehnutá A5

Řada D

Mezinárodní standard ISO 216 byl původně přijat v Německu jako DIN 476 (u nás aktuálně platí norma přejímající tyto formáty). Právě tato původní německá podoba standardu definovala i řadu D. Rozměry formátů této řady vychází z geometrického průměru rozměrů dvou po sobě jdoucích formátů řady C (například D3 je průměr formátů C3 a C4). Řada D se v současnosti již nepoužívá. Byla využívána například v případě archivních dokumentů.

Formáty americké a fotografické

I v našem prostředí se můžeme setkat s jinými formáty, než je nejběžnější A, B a C. Například v Severní Americe mají formáty svá specifická slovní označení (Letter, Tabloid, Double Demy a podobně), není zde zaveden metrický systém a rozměry jsou uváděny v palcích (inch). Převodní vztah u palců je 1" = 2,54 cm.

Formáty (USA) Poměr stran Rozměry v cm Rozměry v palcích
Letter 1 : 1,29 215,9 × 279,4 cm 8,5 × 11 in
Legal 1 : 1,65 215,9 × 355,6 cm 8,5 × 14 in
Tabloid (Ledger) 1 : 1,55 279,4 × 431,8 cm 11 × 17 in
Executive 1 : 1,45 184,15 × 266,7 cm 7¼ × 10½ in

Setkáváme se i s dalšími jednotkami, jako jsou například pixely, pokud pracujeme s digitálním obsahem. Abychom vytiskli fotografie v co nejvyšší kvalitě, musíme se zaměřit na jednotku tiskového rozlišení – DPI, tedy body na palec. Pro běžný tisk se používá nejčastěji 300 DPI. Tuto hodnotu lze převést na centimetry výsledných tištěných fotografií. Existuje na to jednoduchý vzorec:

délka strany fotografie v pixelech × 2,54 / DPI = délka strany fotografie v cm

Například tedy fotografie o digitální délce 2 048 pixelů a hodnotě 300 DPI může mít fyzickou délku 17,33 cm.

Formát fotografií Rozměry v cm Velikost v pixelech (300 DPI)
9 × 13 8,9 × 12,7 cm 1 051 × 1 500 px
10 × 15 10,2 × 15,2 cm 1 204 × 1 807 px
13 × 18 12,7 × 17,8 cm 1 500 × 2 102 px
15 × 21 15,2 × 20,3 cm 1 795 × 2 398 px
20 × 25 20,3 × 25,4 cm 2 398 × 3 000 px
20 × 30 20,3 × 30,5 cm 2 398 × 3 602 px
25 × 30 25,4 × 30,5 cm 3 000 × 3 602 px

Zajímavostí je, že formáty řad A, B, C si při překládání delších stran a tudíž vzniku menších formátů zachovávají své poměry stran. Rozměry či poměry stran amerických nebo fotografických formátů je nutné si pamatovat nebo vyčíst, podobné pravidlo u nich bohužel neplatí.