Stačí chvilka nepozornosti a řidič se může vlastní vinou ocitnout v dost nepříjemné situaci. Situaci, při které jde o život. Co dělat, když uvíznete na železničním přejezdu? Stačí zachovat klid a myslet na to, že závory nejsou z betonu.

Zbytečné nehody

Ačkoliv je světelné značení nastaveno s dostatečným předstihem před spuštěním závor, policie každoročně čítá 150 až 200 nehod na železničních přejezdech. Jedna třetina z nich končí tragicky a zcela výjimečně jde o dopravní nehodu bez zranění. Většina z nich je zapříčiněna nepozorností řidiče. A protože nejde o ojedinělé případy a dochází k nim statisticky obden, rozhodli jsme se napsat článek, jak se zachovat, když na železničním přejezdu mezi šraňkami uvíznete.[1]

Proč řidiči vjedou na přejezd, když blikají světla?

Neustále čteme o tom, jak řidiči nerespektují dopravní značení a úmyslně vjíždějí na železniční přejezd. A tím riskují život nejen svůj, ale i cestujících ve vlaku. Jenže praxe je mnohdy zcela opačná. Většina řidičů vjede na přejezd neúmyslně. Nejčastěji za to může nepozornost i špatný odhad situace. Někdy stačí, aby přes přejezd projížděla kolona automobilů a řidič přestane věnovat pozornost ostatním okolnostem. Nemusí se tedy jednat o risk, ale o obyčejnou řidičskou chybu a chvilku nepozornosti.

Pro přejezdy platí stejné pravidlo jako pro křižovatku. Je zakázáno na ně vjíždět, pokud je nemůžete bezpečně s vozem a celou soupravou projet. Velkou pozornost proto věnujte právě pomalu postupujícím kolonám na velkých několikakolejných přejezdech, které jsou často ve městech.

Velký vliv mohou mít rozhledové a světelné podmínky a počasí. Většina nehod se stává ráno nebo večer, když jedete proti nízkému slunci. Špinavé přední sklo nebo sluneční brýle mohou zkreslit světelné značení. Snadno se tak stane, že se závory začnou spouštět ve chvíli, kdy projíždíte přejezdem.

Co dělat, když se začnou závory zavírat a vy máte auto pojízdné

Závory na železničních přejezdech jsou konstruované tak, aby je bylo možné jednou rukou nadzvednout. Pokud necestujete v autě sami, váš spolujezdec může vystoupit z auta a šraňky zvednout. To ale platí pouze tehdy, pokud jste blízko závorám, které právě spadly. Pokud jsou závory daleko, raději neriskujte.

Závory je totiž možné vozem snadno prorazit. Jaké je nejlepší řešení? Rozjeďte se a závorou projeďte. Zřejmě si poškrábete kapotu, ale pořád je to méně škod, než když do vás narazí rozjetá vlaková souprava.

Co dělat, když se začnou závory zavírat a vy nemůžete s autem odjet

Řidič, který nechtěně vjede na železniční přejezd ve chvíli, kdy začnou padat šraňky, začne panikařit. Ve snaze nepoškodit automobil ani závoru, dupne na brzdu a chvíli mu trvá, než si uvědomí, co se děje. A v této chvíli ubíhá čas. Řidič udělá ve stresu spoustu dalších a na první pohled nepochopitelných chyb. Třeba spustí spojku a zhasne mu motor a nestihne znovu nastartovat, protože už ve stresu zapomene spojku znova stisknout.

Pokud máte pocit, že vozidlo nemáte šanci v nejbližších vteřinách nastartovat, nečekejte a utíkejte se všemi cestujícími pryč od auta mimo přejezd. Vytočte tísňovou linku 112 a sdělte číslo přejezdu, které najdete na tabulce na signalizačním zařízení přejezdu. Dispečink zastaví provoz na železnici a vyšle k vám pomoc.

Co dělat potom?

Pokud dojde k poškození závor, je třeba situaci ohlásit policii. Kdybyste odjeli, můžete být popotahováni za ujetí od nehody, protože jsou všude kolem přejezdů nainstalované kamery. Navíc je nepovolená jízda přes železniční přejezd v rozporu s §29, odst. 1 zák. 361/2000 Sb.[2]