Martina Vašíčková

Mými tématy jsou psychologie, mezilidské vztahy, zdraví, příroda, památky. Ve svém volném čase ráda navštěvuji nejrůznější místa naší vlasti. Od svých studií až dodnes se aktivně věnuji češtině, kterou miluji ve všech jejích variacích a polohách.