Nejen v pohraničních obcích, které se již před druhou světovou válkou nacházely v tzv. Sudetech, můžete zejména u starých opuštěných kostelů narazit na záhadné trubky, které vyrůstají ze země. Vypadají skoro jako ponorky, ale nemusíte mít strach, střílet ani pozorovat jako periskop vás nebudou. Naopak, načechrají vaše smysly chvilkou poezie.

Poesiomaty

Ony záhadné verše recitující trubky se nazývají poesiomaty. Představit si je můžete jako periskop, který vám přednese vybranou poezii od českých klasiků. Autorem této „mluvicí sochy“ je Ondřej Kobza, představitel spolku Piána na ulici, který se s kolegy a přáteli v rozšiřování české poezie prostřednictvím poesiomatů angažují téměř dekádu.

Je zajímavé, že poesiomaty nejsou připojené k elektrické síti. Člověk si energii potřebnou k přehrání básně či zvuků zvonů, přírody nebo běžného života vyrobí zatočením klikou. Poesiomat recituje takovou báseň, která je spjatá s daným místem. Typicky si na Bezdězu vyslechnete dílo Máchovo, na Šumavě zase Klostermanna. Aby byl posluchačův zážitek nezapomenutelný, básně jsou doplněny o různé doprovodné zvuky.

Ptáte se, kde všude si můžete okouzlující přednes poezie vyslechnout? Míst je opravdu spousta. Za nás je to např. Strž, milované místo, kam se vracel Karel Čapek, dále třeba pohádkové město Jičín, Havlovský poesiomat na Vinohradském Hřbitově nebo poesiomat Bohumila Hrabala v Kersku. Na recitující trubky ale narazíte i mimo naši domovinu, např. ve slovenské Žilině nebo ve městě New York.

Poesiomaty v Sudetech

V odlehlých obcích, kterými jsou Olešná, Skoky, Prášily, Horní Police nebo Šitboř najdete poesiomaty, které vyprávějí příběhy o opuštěných místech, kde se setkávala česká národnost s německou. Velmi často nebylo rozeznatelné, kdo je v obci Čech a kdo Němec.

Nebylo výjimkou, že si lidé svoji národnost vybírali nebo měnili z různých důvodů, a to jak kvůli příbuzným, přátelům, tak i díky materiálním výhodám nebo kvůli strachu z pronásledování. Toto se dělo jak z české strany, tak i z německé. Matky a otcové, kteří celý život hovořili německy, se naučili – sic bídně – český jazyk, aby ochránili své mužské potomky před narukováním do německé armády a zachránili je tak před jistou smrtí ve válce.

Poselství trubek nejen v Sudetech

Pokud není vaším šálkem kávy otevření sbírky staré poezie při nedělní odpolední kávě, pak je pro vás poesiomat zajímavou variantou, která vám dokáže ozvláštnit výlet, případně posezení s přáteli při dobrém nápoji. Kompletní seznam míst včetně dalších zajímavostí naleznete na oficiálních webových stránkách poesiomatů. Přejeme příjemný poslech.