Investice a obchodování cenných papírů může být zábavné, je ale také nutné mít na paměti daňovou stránku věci. Akcie, ETF, dluhopisy, podílové listy – to vše spadá pod tzv. cenné papíry. Jejich nákupem sice žádná daňová povinnost nevzniká, ale nejspíše se dříve či později dostaví, a to již s první dividendou, nebo pokud se rozhodnete dané aktivum prodat.

Upozornění: Přehled tipů níže neslouží jako daňová rada a určitě je na místě si vždy vše ověřit s daňovým poradcem. Ten vše nejen upřesní, ale také vám dá radu platnou k danému zdaňovacímu období. I v této sféře se zákony stále mění a informace níže mohou být nepřesné nebo se vše může v budoucnosti změnit.

Máte dotaz k investování?

Ptejte se v naší FB skupině. Na své dotazy konečně dostanete relevantní odpovědi!

Ostatní příjmy, § 10

Příjmy z obchodování se v případě fyzických osob daní jako tzv. Ostatní příjmy a spadají pod § 10. Z těchto příjmů se neplatí sociální, ani zdravotní pojištění. Odvádí se ale daň z příjmu fyzických osob (DPFO) ve výši 15 % nebo 23 % u vyšších částek. Nejde o podnikání, tudíž není možné si uplatnit dodatečné náklady (například nákup PC). Nelze uplatnit ani paušální náklady.

Jak se počítá zisk (základ daně)?

V první řadě, daní se pouze realizované obchody, tzn. pozice, které jste již uzavřeli. V některých zemích (např. v USA) se už začíná mluvit i o zdanění otevřených (nezrealizovaných) pozic, ale zatím je to spíše ve fázi předvolebních nápadů a jsem si jistý, že tento „pokrok“ se ČR ještě nadlouho vyhne.

Zisk samotný se spočítá jednoduše. Za daný rok si sečtete hodnotu všech uzavřených prodaných pozic (sell), minus hodnotu všech uzavřených koupených pozic (buy), minus poplatky vynaložené na nákup a prodej pozic. Pozice, které máte stále otevřené se nepočítají a započítáte je až v momentě, kdy pozici uzavřete.

Příklad: V roce 2024 daníte všechny obchody za rok 2023. Celkem jste nakoupili za 1,2M Kč a celkem prodali za 1,3M Kč. Poplatky za všechny obchody (nákup/prodej) činily 5 000 Kč. Základ daně bude 95 000 Kč, to budete danit.

Jak párovat pozice?

Důležitá otázka, protože na jedné akcii můžete mít samozřejmě otevřených i více pozic, klidně desítky. Naštěstí je v tomto zákon velmi benevolentní a neuplatňuje se FIFO (first in - first out). Tzn. že byste museli vždy párovat první prodané pozice s prvními, které jste koupili.

Nic takového, naopak si při prodeji lze vybrat a v podstatě si pozice napárovat tak, aby to pro vás bylo maximálně výhodné. Je však dobré s tím počítat už při nákupu akcií, zvláště pokud prvoplánově obchodujete a nejen akcie dlouhodobě držíte.

Příklad: 1. 1. 2024 koupíte 100 akcií ČEZ za 970 Kč, 1. 2. 2024 koupíte dalších 100 akcií ČEZ za 810 Kč. 10. 5. 2024 potřebujete nebo chcete 100 akcií prodat při ceně 910 Kč. Podle zákona si můžete vybrat zda realizujete ztrátu 60 Kč na akcii nebo naopak zisk 100 Kč na akcii.

Baví vás investování?

Zapojte se do naší FB skupiny a prozraďte nám do čeho investujete vy!

Časový test 3 roky a osvobození

Je tomu již 10 let, kdy byl časový test pouhých 6 měsíců. Bohužel od 1. 1. 2014 došlo k prodloužení na 3 roky a platí tedy, že pokud mezi datem nákupu a prodeje akcií uplynou minimálně 3 roky, tento zisk je zcela osvobozen od daně z příjmů.

V případě, že je pro vás obchodování pouze okrajovou záležitostí, a vejdete se celkově do 100 000 Kč, myšleno součet příjmů z prodeje, nikoliv zisk, jste od daně úplně osvobozeni a nemusíte ani podávat daňové přiznání.

Vše se počítá v CZK

Ať již obchodujete v dolarech či eurech, v případě, že daníte v Česku, musíte vše nakonec přepočítat na CZK, tedy české koruny. A jak na přepočet?

Dobrá zpráva je, že si můžete vybrat, zda všechny uzavřené pozice přepočítáte podle denního kurzu ČNB nebo podle jednotného kurzu, který se vydává vždy na daný rok.

Doporučujeme spočítat si obě varianty a poté si vybrat tu, která je pro vás výhodnější. Sice je to nějaká práce navíc, ale zákon vám umožňuje si vybrat. A v případě větších objemů můžete ušetřit i desítky tisíc korun.