Každý z nás se již někdy pravděpodobně zabýval regenerační schopností organismu. Ať už vědomě či nevědomě. Nejčastěji se nejspíš jednalo o snahu odstranit nebo zmírnit projevy zdravotního problému. Podívejme se, jak je možné regeneraci podpořit.

Pojem regenerace organismu

Termín regenerace představuje procesy vedoucí k opravě poškozených tkání, nebo v případě jejich nadměrného úbytku k jejich nahrazení. Podobně je tomu i u orgánů nebo končetin. Pojem lze aplikovat na rostliny, kde regeneraci zastávají dělivá pletiva neboli meristémy, i na živočichy, kde obnovu zprostředkovávají buňky s dělivou schopností. Jde tedy o návrat do původního stavu nebo jeho zlepšení, u člověka například po operaci nebo nemoci. Základním stavebním kamenem regenerace je doplnění biologicky aktivních látek s vysokým podílem vstřebávání, s čímž souvisí i téma detoxikace, kterému jsme se věnovali například v rámci detoxikace jater nebo detoxikace ledvin.

Regenerace lidského organismu

Regenerační schopnost těla spočívá v základním přežití a jednání v zájmu celku. Jedná se o přirozenou schopnost organismu, který se tak snaží zůstat živý a správně funkční. Představuje obnovu potřebných buněk a tkání a také umění pracovat s přijímanými živinami se záměrem udržovat tělesné funkce v chodu a napravovat vzniklé škody. S tím se pojí i schopnost odolávat nežádoucím vnějším vlivům, jako jsou například toxiny či bakterie.

Jak jsme zmínili, regenerace je vrozená vlastnost. Probíhá tedy nevědomě. Tělo ovšem musí mít dostatek zdrojů, ze kterých může čerpat. Právě množství nebo kvalitu těchto zdrojů lze ale ovlivnit. Pokud si vezmeme za příklad nachlazení, každý ho prožívá v jiné míře a jinak dlouho. Dá se hovořit o imunitě, ale také je možné na situaci nahlížet z hlediska schopnosti regenerace a naší práce se zdroji.

Rychlost regenerace organismu je tedy individuální. Závisí na celkovém zdravotním stavu jedince, tedy fyzické i psychické zdatnosti a neméně i na možnosti příjmu tekutin či potravy. Regeneraci například po nemoci či zranění lze podpořit podáváním vitamínů a živin, které pozitivně přispějí k obnově tělesných funkcí.

Co naši regeneraci ovlivňuje?

Pro porozumění si připomeňme cykličnost přírody i organismu. Podobně jako dochází ke střídání ročních období, což přináší proměnlivou aktivitu různých živočichů či rostlin, střídá se i v těle aktivita orgánů. Například i nervový systém funguje na bázi střídání aktivity, kdy se koncentrujeme, a pasivity, kdy odpočíváme. Jde o sympatickou a parasympatickou část nervového systému. Sympatikus představuje aktivitu a přípravu těla na akci. Naproti tomu parasympatikus je zodpovědný za imunitu, trávení nebo opravy tkání. Je nejaktivnější zejména tehdy, když člověk spí. Aby organismus fungoval správně, je potřeba, aby tyto dvě zmíněné části pracovaly koordinovaně a doplňovaly se. Přirozená snaha těla tkví v tom, aby orgány, biochemické procesy nebo nervové či hormonální dráhy fungovaly rovnoměrně. V ideálním případě dokáže organismus efektivně využívat dostupné zdroje a regenerace zahrnující růst či opravy probíhá správně.

Ovšem tělo ideálně fungovat nemusí. Jsme vystaveni řadě podnětů, na které často organismus neumí správně reagovat. Regeneraci ovlivňují aspekty, které se na regeneračních procesech podílí nevědomě, jako je například genetika nebo nevratné změny v organismu. Existují ale i aspekty, se kterými můžeme vědomě pracovat. Vnější stimuly aktivují sympatický nervový systém, a tak se tělo připraví na to, aby se s nimi organismus řádně vyrovnal. K výrazné aktivaci sympatiku poté dochází v situaci, kdy přichází na řadu fyzická nebo psychická zátěž, tedy když jsme ve stresu. Avšak pro regeneraci je mimo jiné důležité právě i to, aby poměr doby, kdy pracuje sympatická a parasympatická část, byl v rovnováze, což se nejen kvůli stresu nemusí dařit.

Stres je potřebný, ale musíme s ním umět pracovat

Stres dokáže ovlivňovat metabolismus živin a je nutné, aby se jeho míra a intenzita držely v potřebných mezích. V tom případě je poté pro organismus prospěšný. Stres totiž pomáhá reagovat na vnější podněty a schopnost organismu přežít je tím zvýšena. V případě vystavení se nežádoucím vlivům, které by například mohly vést ke zranění, se zlepší proudění krve ve svalech i mozku nebo je zmírněna bolest. Pokud je tedy stres krátkodobý, tělo reaguje na nebezpečí a následně se dostaví fáze uvolnění. Jestli je ale stres dlouhodobý, jako tomu v současnosti často bývá, bude postupně docházet k narušování fungování sympatického nervového systému, což způsobí vyšší stimulaci parasympatického režimu, protože se organismus bude chtít snažit situaci stále vyrovnávat.

Zároveň po ukončení zátěže a s ní spojené stresové reakce se organismus navrací do původní formy, a tak se člověk může cítit vyčerpaný i podrážděný. Lidé na tuto skutečnost mohou reagovat tak, že raději setrvávají v aktivitě místo toho, aby si dovolili odpočívat. Avšak tím se organismus dostává do začarovaného kruhu a ignoruje varovné signály.

Tři zásady pro správnou regeneraci

Jak jsme již nastínili, regenerace probíhá permanentně a ovlivňuje ji řada faktorů. Podívejme se, jaká podpora je v naší moci.

Zdravý životní styl

Základem pro posílení imunity i pro fyzickou a psychickou regeneraci je zdravý životní styl, který spočívá ve vyváženém jídelníčku v podobě rozmanité stravy, v pitném režimu, pohybu i umění relaxovat. Dbejte na dostatečný příjem bílkovin, sacharidů, tuků, vitamínů, minerálů (zejména hořčíku a vápníku) i vlákniny.

Pohyb

Jde o stále opakované téma, ale pohyb je zkrátka důležitý. Přispívá k celkovému zdraví, ovlivňuje délku života, odolnost vůči nemocem, postavu či tělesnou váhu. Pokud se necítíte být sportovcem, stačí změnit pár každodenních zvyklostí – choďte po schodech, na kratší vzdálenosti nepoužívejte městskou hromadnou dopravu nebo do denního režimu zařaďte několikaminutové cvičení.

Dostatek spánku

Pro regeneraci organismu je také klíčový dostatek spánku, protože podporuje i snížení negativní vysoké míry stresu. V případě, kdy se věnujeme sportu nebo chceme nabrat svalovou hmotu, měli bychom spánku věnovat zvýšenou pozornost. Po sportovním výkonu lze zvolit regeneraci v podobě sauny nebo masáže, ale mnohem efektivnější varianta jsou regenerační procesy v průběhu spánku. Optimální doba spánku je individuální, ovšem jedná se přibližně o 7–8 hodin. Doba spánku pod 6 hodin je označována za nedostačující a naopak nad 10 hodin za kontraproduktivní.

Potraviny vhodné pro posílení regenerace

Pojďme se podívat, jaké rostliny vám pomohou ve vaší cestě za lepší regenerací.

Spirulina

Tato rostlina obsahuje více než 100 biologicky aktivních látek vhodných pro zdraví. Mezi ně patří proteiny, aminokyseliny, vitamíny, nukleové kyseliny, minerály, chlorofyl, nenasycené mastné kyseliny nebo antioxidanty. Zajímavostí je, že 1g kvalitní spiruliny se z hlediska živin vyrovná 1 kg zeleniny.

Zelený ječmen

Zelený ječmen je typický svým bohatým obsahem vitamínů, minerálů, aminokyselin, enzymů nebo stopových prvků. Jeho pH je zásadité a tím pomáhá k obnově acido-alkalické rovnováhy v těle a je skvělým antioxidantem.

Lněné semínko

Z velké části obsahuje nenasycené mastné kyseliny a poskytuje omega 3, 6 a 9 kyseliny v optimálním poměru. Přítomnost fytoestrogenu zajišťuje svými protiestrogenovými vlastnostmi podporu imunitního systému. Právě ligniny, které jsou hlavním zdrojem fytoestrogenů, působí i na procesy vedoucí k druhům rakoviny, které jsou závislé na hormonech (rakovina prsu, dělohy a prostaty).

Kustovnice čínská

Klenot čínské medicíny podporuje činnost jater a ledvin. Obsahuje dostatek beta-karotenu, vitamín C, B1, B2, B6, E, esenciální aminokyseliny a stopové prvky jako zinek, železo či vápník. Také přispívá k posílení imunity a zpomaluje proces stárnutí. V Číně je kustovnice považována i za silné afrodiziakum.

Podporujme schopnost regenerace

Nezapomínejme na důležitost zařazení pohybových aktivit, vyvážené stravy bohaté především na hořčík a vápník a dostatku spánku i odpočinku. Pokusme se vyhýbat nadměrné emoční i fyzické zátěži a dopřejme si občas relaxační aktivitu, jako je například masáž, aby začalo docházet k uvolňování stresu. Nepřehlížejme varovné signály našeho těla, zpomalme a snažme se zvládat stres, který už nepředstavuje reakci boje a útěku, ale probíhá zejména v našich myslích. Regeneraci také dejme čas, jedná se o záležitost dlouhodobějšího charakteru.