"; //echo $root_path."
"; $la = new doctype($url,$root_path); echo $la->doc_begin('XHTML_11'); /**SEO**/ include("./seo-header.php"); $default_seo="– jazyková škola v Plzni. Nabízíme firemní jazykové kurzy, překlady, tlumočení a jazykové zkoušky v anglickém jazyce."; $insert_seo = $seo."TLC Plzeň".$default_seo; //echo $insert_seo; echo $la->htmlhd('',$insert_seo); /***/ $js='function writemsg(msg){status = msg;} window.defaultStatus="TLC Plzeň";'."\n\n"; echo ""; echo ""; echo ""."\n\n"; echo ""."\n"; echo ""."\n"; echo ""."\n"; echo ""."\n\n"; echo $la->doc_javascript($js); echo $la->beg_body($bodypar); ?>

 

end_body(); echo $la->doc_end(); ?>